Polish (Poland)
Nasza Gmina
webinarium PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 09 Lipiec 2020 14:21

 
Bezpłatny transport do lokali wyborczych w dniu 12 lipca 2020 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 09 Lipiec 2020 09:58

Rozkład jazdy autobusów w dniu 12 lipca 2020 r.

do lokalu wyborczego w Borowie

Miejscowość odjazdu

Miejscowość docelowa

Godzina Odjazdu

Piotrków Borowski

10:00

Rochowice

10:05

Bartoszowa

10:10

Borów

10:15
Brzoza

10:20

Brzezica

10:25

Borów

10:30
Borów

10:20

Bartoszowa


Piotrków Borowski


Rochowice

Borów

10:45

Brzezica


Brzoza

Kurczów

10:50

Kręczków

10:55

Boreczek

11:00

Opatowice

11:05

Borów

11:10
Borów

11:35

Opatowice


Boreczek


Kręczków


Kurczów

Michałowice

Borów

11:45

Borów

Michałowice

12:00

 
Rozkład jazdy autobusów w dniu 12 lipca 2020 r.

do lokalu wyborczego w Borku Strzelińskim

Miejscowość odjazdu

Miejscowość docelowa

Godzina Odjazdu

Kojęcin

16:00

Jaksin

16:10

Świnobród

16:20

Borek Strzeliński

16:30
Kazimierzów

16:45

Ludów Śląski

16:45

Jelenin

16:45

Borek Strzeliński

16:50
Borek Strzeliński

17:00

Świnobród


Jaksin


Kojęcin

Borek Strzelinki

17:20

Jelenin


Ludów Śląski


KazimierzówRozkład jazdy autobusów w dniu 12 lipca 2020 r.

do lokalu wyborczego w Zielenicach

Suchowice

13:00

Siemianów

13:15

Głownin

13:30

Stogi

13:40

Mańczyce

13:50

Uniszów

14:00

Zielenice

14:10
Kępino

14:15

Zielenice

14:25
Zielenice

14:35

Uniszów


Mańczyce


Stogi


Głownin


Siemianów


Suchowice

Zielenice

15:40

Kępino

 
Zaprosznie do składania oferta na:Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dworca kolejowego na świetlicę wiejską pełniącą funkcję centrum rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Boreczek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 08 Lipiec 2020 09:23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Stowarzyszenie Integracja. Szkoła- Rodzina- Środowisko Lokalne zaprasza do składania „ofert cenowych” na realizację zadania pn.Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dworca kolejowego na świetlicę wiejską pełniącą funkcję centrum rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Boreczek”.

Zadanie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00955-6935-UM0111696/19 z dnia 29.06.2020r

Opis przedmiotu zamówienia, terminów oraz warunków udziału w niniejszym postępowaniu zamieszczone zostały w Istotnych Warunkach Zamówienia.

Termin i miejsce składania ofert:

-Termin składania ofert: do dnia 21 lipca 2020 r., do godz. 1530

-Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres: Urząd Gminy Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów, z dopiskiem: oferta na realizacje zadania pn. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dworca kolejowego na świetlicę wiejską pełniącą funkcję centrum rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Boreczek”.

Dokumenty do pobrania:

1. Istotne warunki zamówienia

2. Projekt budowlany

3. Projekt budowlany zamienny

4. Przedmiar robót

5. Pozwolenie na budowę

6. Załącznik nr 1 - formularz oferty

7. Załącznik nr 2 -tabela zbiorcza ceny ryczałtowej

 
Dobry start 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Środa, 01 Lipiec 2020 15:52

Pierwsze wnioski o przyznanie 300+. Uwaga na błędyWniosek o świadczenie dobry start  można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ ,przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada br.

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Informacja dotycząca składania wniosków świadczeń "500+" i "Dobry ...

 

Przypominamy – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. – Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021

 
Remont ulicy Polnej w Borowie. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Wtorek, 30 Czerwiec 2020 14:20

 

 

 

Niebawem ruszy remont ulicy Polnej w Borowie. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca, firma RAVEA Sp. z o.o. z Wrocławia, z którym podpisana została umowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borów”. Zakres prac obejmować będzie : rozbiórkę nawierzchni, wykonanie nowych warstw podbudowy, nawierzchni bitumicznej, poboczy tłuczniowych, zjazdów i dojść na posesję, a także przebudowę przepustów. Wykonane zostanie oznakowanie drogowe. Ponadto oczyszczony zostanie rów. Planowany termin wykonania robót budowlanych: do dnia 18 września 2020r.

Wartość zadania: 360 390,00 zł,

Wartość dotacji: 63.000,00 zł

Zadanie współfinansowane zostanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów