Informacja o przeprowadzonej zbiórce wyrobów zawierających azbest. Drukuj
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Poniedziałek, 30 Wrzesień 2019 10:18

 

We wrześniu 2019 roku na terenie Gminy Borów została przeprowadzana zbiórka wyrobów zawierających azbest. Z dziewięciu nieruchomości położonych w Gminie Borów odebrano, przetransportowano i zutylizowano łącznie 12,457 Mg wyrobów zawierających azbest składowanych na posesjach. Całkowity koszt wykonania usługi wyniósł 7937,60 zł. Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kwota dofinansowania  wyniesie 100% kosztów kwalifikowanych wykonania zadania tj. 7937,60  zł. Prace były wykonane przez firmę Logistyka Odpadów Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.