Polish (Poland)
Aktywni rodzice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Środa, 04 Marzec 2020 11:03

 

 

Projekt pt. „Aktywni rodzice” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez FUNDACJĘ PRIMOHUMAN w partnerstwie z Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna.

Projekt skierowany jest do osób:

- zamieszkujących na terenie powiatów: wrocławskiego ziemskiego, oleśnickiego, oławskiego oraz strzelińskiego,

- sprawujących opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do 3 lat,

- niewykonujących pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem,

- chcących wrócić do zatrudnienia.

W ramach projektu:

  • Osoby przebywające na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim mogą uzyskać:

-  zwrot 90% poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna  (średnio 585,00zł / miesiąc)  lub

- zwrot 90% poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię (nie więcej niż 1946,11zł / miesiąc)

  • Osoby przebywające na urlopie wychowawczym oraz osoby niepracujące mogą uzyskać:

-  zwrot 90% poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię (nie więcej niż 2 116,80zł / miesiąc)

Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na stronie www.aktywnirodzice.eu lub na profilu na Facebook www.facebook.com/projektaktywnirodzice.

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów