Polish (Poland)
II sesji Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Środa, 22 Grudzień 2010 12:26

Thumbnail image  W dniu 14 grudnia 2010 roku odbyła się II sesja Rady Gminy Borów. Jednym z punktów obrad było złożenie przez Wójta Pana Waldemara Grochowskiego ślubowania. Przed złożeniem ślubowania Pan Stanisław Czajka Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej wręczył Panu Waldemarowi Grochowskiemu zaświadczenia o wyborze na wójta.
Następnie Waldemar Grochowski złożył ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. „Tak mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania  Wójt  przedstawił priorytety swojej pracy w  III kadencji. Wśród najważniejszych zadan wymienił: kontynuację budowy kanalizacji, inwestycje w edukację i ochronę zdrowia, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, budowę placów zabaw. Ponadto zadeklarował chęć współpracy z Radą Gminy Borów oraz z sołtysami i samorządami wiejskimi.
Na sesji podjęto następujące uchwały:
1.Uchwała Nr II/11/2010 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borów do wydawania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Borów. 
2. Uchwała Nr II/12/2010  w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3.Uchwała Nr II/13/2010 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów. Został nim Pan Waldemar Nowicki.
4. Uchwała Nr II/14/2010 w sprawie powołania  Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów. Został nim Pan Paweł Sobotkiewicz.
5. Uchwała Nr II/15/2010 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów. Został nim Pan Krzysztof Golec.
6.Uchwała Nr II/16/2010 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Został nim Pan Waldemar Grzebień.
7.Uchwała Nr II/17/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borów.

sesja 006

sesja 011

    

 

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów