Polish (Poland)
Termomodernizacja szkoły w Borowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Czwartek, 02 Kwiecień 2015 08:12

31 marca br zakończyła się realizacja zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Borowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013
, Priorytet nr V „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” („Energetyka”),Działanie nr 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej”
Harmonogram inwestycji
2012-2013- przygotowanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej, kosztorysowej i innych opracowań koniecznych do złożenia aplikacji,
2013-2014 przygotowanie i złożenie wnioskuo dofinansowanie,
2014 maj-rozpoczęcie procedury przetargowej,
2014 lipiec- rozstrzygnięcie procedury przetargowej,rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych,
2014 wrzesień- podpisanie umowy o dofinansowanie,
2015 marzec -zakończenie realizacji rzeczowej projektu
Cel projektu
Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Borowie.
Budżet całkowity  projektu 2 028 278,29 PLN, w tym:
EFRR 1 537 646,54 PLN 84,99%,
Gmina Borów  271 562,25 PLN 15,01%
wydatki niekwalifikowane
219 069,50 PLN
WFOŚiGW we Wrocławiu

pożyczka na wkład własny  205 400,00 PLN
pożyczka na płynność 663 100,00 PLN

Zakres rzeczowy projektu:
1.Audyt energetyczny
wraz z dokumentacją techniczną,
2.Roboty budowlane
– niekwalifikowane rozbiórki i prace przygotowawcze, utwardzenie oraz instalacja zimnej wody,
3.Roboty termomodernizacyjne-
poprawienie izolacyjności termicznej wszystkich przegród zewnętrznych budynków, docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymiana części stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., c.wu. przewodów oraz grzejników we wszystkich częściach budynku,
4.Kolektory słoneczne,
5.Panele fotowoltaiczne,
6.Studium Wykonalności,
7.Nadzór inwestorski,

8.Promocja projektu


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


Thumbnail image Thumbnail image
Thumbnail image Thumbnail image
Thumbnail image Thumbnail image

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów