Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Marcelego Wlodzimierza
Jutro :
Antoniego Jana
" Opracowanie planów ochronnych dla obszarów Natura 2000" - Ludów Śląski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Czwartek, 17 Maj 2018 12:32

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art, 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U. z 2017., poz. 1405 ze zm.), art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz zgodnie z S 2 pkt 3 rozporządzania Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34 poz. 186 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych, w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Il Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na lata 2014-2020r dia niżej wymienionych obszarów Natura 2000:

  1. Karszówek PLH020098 - położony na terenie województwa dolnośląskiego, w gminach Strzelin, Wiązów, Przeworno, z wyłączeniem części obszaru znajdującego się na gruntach Nadleśnictwa Henryków;
  2. Ludów Śląski PLE-1020073 - pok)žony na terenie województwa dolnośląskiego, w gminie Borów;
  3. Wzgórza Strzelińskie PLH020074 - położony na terenie województwa dolnośląskiego, w gminach Przeworno, Ziębice, z wyłączeniem części obszaru znajdującego się na gruntach Nadleśnictwa Henryków;
  4. Dolina Bystrzycy Łomnickiej PLH020083 - położony na terenie województwa dolnośląskiego, w gminach Bystrzyca Kłodzka, Szczytnał z wyłączeniem części obszaru znajdującego się na gruntach Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka;
  5. Trzcińskie Mokradła PLH020105, położony na terenie województwa dolnośląskiego, w gminie Janowice Wielkie, z wyłączeniem części obszaru znajdującego się na gruntach Nadleśnictwa Śnieżka*

Planowany termin zakończenia prac nad sporządzeniem projektów planów zadań ochronnych dla ww. obszarów to 2021 r,

Ze szczegółowymi informacjami związanymi z opracowaniem projektów planów zadań ochronnych dla wyżej wymienionych obszarów Natura 2000, można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 82, 50-441 Wrocławiu u planisty regionalnego Katarzyny Pietkun lub asystenta projektu Anny Haplicznik lub telefonicznie pod nr 71 747-79-300 w godzinach 800-1500 oraz pod adresami e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Uwagi i wnioski można składać pisemnie na wyżej podany adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, faxem na nr 71 75-85-741, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (z podaniem tytułu wiadomości „uwagi i wnioski do obwieszczenia RDOŚ we Wrocławiu o projektach planów zadań ochronnych POIiÉ"). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Katarzyna Łapińska
Z-ca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu                                                                                                                                        Regionalny Konserwator Przyrody

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112

Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów