Polish (Poland)
Sprawozdanie od 17 grudnia do 28 grudnia 2018r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Środa, 02 Styczeń 2019 13:25

Sprawozdanie

z działalności Wójta Gminy Borów

od dnia 17 grudnia 2018 r. do 28 grudnia 2018 r.

Od sesji Rady Gminy Borów, która miała miejsce 17 grudnia 2018 r. Wójt wydał 9 zarządzeń w sprawie:

- Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. rolnictwa, gospodarki wodnej  i ochrony środowiska;

- Zasad stosowania metody podzielonej płatności w podatku od towarów i usług w Gminie Borów;

- Powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki;

- Powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania;

- Zmian w planie wydatków budżetu Gminy;

- Powołania komisji uprawnionej do odbioru robót na zadaniu pn: Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurczów;

- Powołania komisji uprawnionej do odbioru robót na zadaniu pn: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kręczkowie;

- Powołania komisji uprawnionej do odbioru robót na zadaniu pn: Modernizacja mieszkania komunalnego w m. Mańczyce;

- Zmian w planie wydatków budżetu Gminy.

Przygotował projekty uchwał na sesję w dniu 31.12.2018 r., które dotyczą:

1/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Borów na rok 2019;

2/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Brzoza;

3/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stogi;

4/ zmiany uchwały Nr XI/71/2003 Rady Gminy Borów z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie;

5/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”;

6/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

7/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;

8/ zmian budżetu Gminy Borów na 2018 rok;

9/ wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów;

10/ budżetu Gminy Borów na 2019 rok.

Ponadto w powyższym okresie Wójt odbył następujące rozmowy i wyjazdy służbowe:

19.12.2018 r. - Strzelin LGD Gromnik – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

20.12.2018 r. – Wrocław PSP – spotkanie wigilijne

20.12.2018 r. – Strzelin Starostwo Powiatowe – spotkanie ze Starostą Strzelińskim

21.12.2018 r. – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zielenicach - Jasełka

27.12.2018 r. – Domaniów – podpisanie listu intencyjnego

27.12.2018 r. – Borów – spotkanie ze Starostą Strzelińskim

 

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów