Polish (Poland)
Sprawozdanie od 31 grudnia 2018r. do 12 lutego 2019r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Wtorek, 19 Luty 2019 12:06

Sprawozdanie

z działalności Wójta Gminy Borów

od dnia 31 grudnia 2018 r. do 12 lutego 2019 r.

Od sesji Rady Gminy Borów, która miała miejsce 31 grudnia 2018 r. Wójt wydał  10 zarządzeń w sprawie:

-Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;

-powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji uczestników do projektu pn. „Dziś przygotowuję się do jutra – wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zmian w planie wydatków budżetu Gminy;

-zmian w planie wydatków budżetu Gminy;

-Opracowania planu wykonawczego budżetu Gminy Borów na 2019 rok;

-Zmian w planie wydatków budżetu Gminy;

-Ustalenia terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Zmieniające zarządzenie nr 103/2018 z dnia 31.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 tys euro na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego multimedialnego i oprogramowanie, mebli, sprzętu AGD, wyposażenia kuchni, pomocy dydaktycznych, urządzenie do terapii Biofeedback oraz licencji do korzystania z obrazkowego Testu zawodów w ramach projektu „Dziś przygotowuje się do jutra – wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO dla WD na lata 2014-2020;

-Ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Świnobrodzie oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 43/4 AM1 o pow. 0,5000 ha;

-Przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Strzelinie.

Przygotował projekty uchwał na sesję w dniu 13 lutego 2019r., które dotyczą:

1/ ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na potrzeby komunikacji autobusowej w ciągu dróg powiatowych w granicach Gminy Borów;

2/ wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Borów do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – projekt grantowy”;

3/ wyboru delegatów Gminy Borów do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych;

4/ zmiany Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Gminy Borów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

5/ zmiany uchwały nr IV/29/2018 Rady Gminy Borów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów;

6/ zmian budżetu Gminy Borów na 2019 rok.

Ponadto w powyższym okresie odbył następujące rozmowy i wyjazdy służbowe:

05.01.2019 – Wrocław – pogrzeb

06.01.2019 – GCKE w Borku Strzelińskim – Przegląd Kolęd i Pastorałek

07.01.2019 – Wrocław – wręczenie listu gratulacyjnego

08.01.2019 – Urząd Gminy Borów – spotkanie z sołtysami

09.01.2019 – Strzelin – Komenda Powiatowa Policji – odprawa roczna

11.01.2019 – Domaniów – Urząd Gminy – podpisanie umowy

11.01.2019 – Wrocław – Dolnośląski Urząd Wojewódzki – dostarczenie dokumentów

14.01.2019 – Wrocław - Archikatedra - msza św. w intencji samorządowców

19.01.2019 – Borów, Kurczów – spotkanie opłatkowe

21.01.2019 – Święta Katarzyna – Związek Międzygminny Ślęza-Oława – posiedzenie Zgromadzenia Związku

23.01.2019 – Święta Katarzyna – Związek Międzygminny Ślęza-Oława

26.01.2019 – Suchowice, Zielenice – spotkanie opłatkowe

04.02.2019 – Kręczków – spotkanie opłatkowe

11.02.2019 – Strzelin – Starostwo Powiatowe – dostarczenie dokumentów

11.02.2019 – Gęsiniec – LGD GROMNIK – warsztat refleksyjny

12.02.2019 – Wrocław – WFOŚiGW –

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów