Polish (Poland)
Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2019r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Poniedziałek, 22 Lipiec 2019 12:54

W dniu 19 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019r. Gmina Borów otrzyma pomoc finansową w formie refundacji na zadanie o nazwie "Przebudowa placu zabaw z wykonaniem siłowni zewnętrznej w miejscowości Zielenice"

Całkowita wartość zadania: 61.965,16 zł

Wartość dofinansowania:   30.000,00 zł

Zakres projektu obejmować będzie  przebudowę placu zabaw z wykonaniem siłowni zewnętrznej w miejscowości Zielenice, zamontowane zostaną nowe urządzenia zabawowe jak również kilka zestawów podwójnych siłowni na pylonie, ponadto zagospodarowany zostanie skwer, powstanie nowa nawierzchnia trawiasta, przybędzie zieleni, zwłaszcza krzewów, zamontowane zostaną ławki oraz kosz na śmieci. Realizacja projektu poprawi estetykę wsi, bezpieczeństwo oraz będzie sprzyjać aktywnym działaniom społeczności wiejskiej.

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów