Polish (Poland)
Budowa siłowni zewnętrznej w Borowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Poniedziałek, 22 Lipiec 2019 08:33

Nazwa zadania: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Borów

Realizator: Stowarzyszenie ”Integracja, Szkoła- Rodzina- Środowisko Lokalne”

Łączna wartość inwestycji  to 39 360,00 zł brutto

Wysokość dofinansowania to 99% wartości inwestycji

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej siłownią zewnętrzną wyposażoną w urządzenia fitness. Dopełnieniem koncepcji będzie zagospodarowanie terenu wokół tj. montaż stojaków na rowery i ławeczki. Celem projektu jest upowszechnienie wypoczynku i rekreacji wśród mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia, aktywizacji i integracji społeczeństwa oraz poprawy estetyki miejscowości. Ponadto projekt przyczyni się do pożytecznego zagospodarowania wolnego czasu a tym samym poprawy rozwoju ogólnoruchowego mieszkańców oraz stanowić będzie doposażenie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej.

Projekt zostanie sfinansowany w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.

Umowa powierzenia grantu nr 4/G/2018/01z dnia 21.03.2019r.

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów