Polish (Poland)
Plac zabaw w Głowninie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Wtorek, 26 Listopad 2019 00:00

Nazwa zadania: „ Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Głownin”

Realizator: Stowarzyszenie „Szkoła, Rodzina- Środowisko Lokalne”

Całkowita wartość zadania: 43.936,58 zł

Dofinansowanie: 43.497,21 zł

W ramach projektu zagospodarowana zostanie przestrzeń publiczna w plac zabaw dla dzieci i młodzieży oraz elementy siłowni zewnętrznej wyposażonej w urządzenia fitness. Dopełnieniem koncepcji będzie zagospodarowanie terenu wokół tj. montaż stojaków na rowery oraz nasadzenia zieleni.

Celem projektu jest upowszechnienie wypoczynku i rekreacji wśród mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia, aktywizacji i integracji społeczeństwa oraz poprawy estetyki miejscowości. Ponadto projekt przyczyni się do pożytecznego zagospodarowania wolnego czasu a tym samym poprawy rozwoju okołoruchowego mieszkańców oraz stanowić będzie doposażenie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Borów.

Projekt zostanie sfinansowany w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.

 

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów