Polish (Poland)
Sanitacja Gminy Borów etap III – budowa kanalizacji sanitarnej w Borowie (zadanie 3B) oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Czwartek, 08 Marzec 2018 15:18

Projekt „Sanitacja Gminy Borów etap III – budowa kanalizacji sanitarnej w Borowie (zadanie 3B)oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim” dofinansowany jest  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach:

Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”

Działanie nr 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”

Poddziałanie  4.2.1 „Gospodarka wodno – ściekowa – konkursy horyzontalne”

Umowa została podpisana w dniu 27 kwietnia 2017r.

Całkowita wartości projektu ( po przetargach z szacunkowymi wartościami robót dodatkowych):  13 834 750,95 zł brutto

Wysokość wydatków kwalifikowanych (netto):  11 222 765,00 zł

Kwota  dofinansowania:   74,11 % wydatków kwalifikowalnych tj.  8 317 191,14 zł

VAT:  2 611 985,95 zł

W tym:

1. budowa kanalizacji sanitarnej w Borowie (zadanie 3B) obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno – ciśnieniowej) wraz z pompowniami  ścieków (4 szt.) i przyłączami do granic posesji w miejscowości Borów.

Łączna długość kanalizacji (z dodatkowymi przyłączami i dodatkowym odcinkiem sieci) wynosi  ok.  8,3 km)

wartość brutto: 6 469 800,00 zł (w tym  zamówienie główne 5 854 800,00zł,  dodatkowe ok. 615 000,00 zł)

wartość netto:  5 260 000,00 zł (w tym zamówienie główne 4 760 000,00 dodatkowe ok. 500 000,00 zł)

2. Rozbudowa i przebudowa istniejącej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim. (przepustowość  500 m3/dobę)

wartość brutto: 6 983 896,95 zł (w tym projekt 147 600,00 zł i roboty budowlane 6 836 296,95 zł)

wartość netto: 5 677 965,00 zł (w tym projekt 120 000,00 zł i roboty budowlane 5 557 965,00 zł)

3. Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

wartość brutto: 319 554,00 zł

(w tym nadzór nad kanalizacją  118 080,00 zł, nadzór nad oczyszczalnią 201 474,00 zł)

wartość netto: 259 800,00 zł (w tym nadzór nad kanalizacją  96 000,00 zł, nadzór nad oczyszczalnią 163 800,00 zł)

 

Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image
Thumbnail image Thumbnail image

Thumbnail image

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów