Polish (Poland)
Pracownia matematyczno-przyrodnicza w Zespole Szkoł Publicznych w Borowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Wtorek, 27 Luty 2018 08:30

„Zakup wyposażenia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych dla placówek oświatowych w Prusach, Wiązowie, Borowie, Strzelinie i Przewornie”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w partnerstwie przez: Gminę Borów, Gminę Strzelin Gminę Wiązów, Gminę Przeworno oraz Gminę Kondratowice -Lider Projektu.

 

Całkowita wartość projektu: 1 211 725,00 PLN

Dofinansowanie: 1 029 966,25 PLN

Wartość projektu po stronie Gminy Borów: 242 345,00 PLN

Dofinansowanie projektu po stronie Gminy Borów: 205 993,25 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

 

Projekt polega na zakupie wyposażenia szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, znajdujących się na terenie Powiatu Strzelińskiego.   W Gminie Borów jest to Zespół szkól Publicznych w Borowie.
Zakres wyposażenia obejmuje głównie sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne oraz w niewielkim zakresie zakup mebli. Celem podstawowym projektu jest poprawa warunków nauczania dzieci uczęszczających do w/w Szkół oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów miejskich i wiejskich. Grupą docelową projektu są uczniowie uczęszczający do przedmiotowych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych ich opiekunowie oraz pracownicy szkół.
Głównym celem realizacji projektu jest ograniczenie problemu, związanego z niedostatecznymi warunkami kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie powiatu strzelińskiego. Przy określeniu celu realizacji projektu uwzględniono również konieczność wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: uczniów niepełnosprawnych, z orzeczeniami posiadającymi szczególne problemy w nauce oraz uczniów szczególnie uzdolnionych. Realizacja celu przeprowadzona zostanie poprzez wdrożenie działań w zakresie doposażenia szkół: Zespołu Szkół Publicznych w Prusach, Publicznego Gimnazjum w Przewornie, Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie, Zespołu Szkół Publicznych w Borowie oraz Gimnazjum nr 2 w Strzelinie, w brakujący sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Pozwoli ona na ograniczenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości kształcenia podstawowego oraz gimnazjalnego, w stosunku do innych placówek oświatowych na terenie województwa dolnośląskiego, w których uczniowie osiągają wyższe wyniki w zakresie sprawdzianów szóstoklasistów oraz sprawdzianów gimnazjalnych. Konsekwencją powyższego będzie zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich oraz poprawa osiąganych przez nie wyników na egzaminach.

 

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów