Polish (Poland)
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Piątek, 27 Kwiecień 2018 08:47

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nazwa zadania: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie.

Zakres :

CZĘŚĆ 1: przebudowa budynku świetlicy tj. termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku, remont schodów wejściowych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu, wykonanie izolacji wodochronnej i termicznej pionowej ścian fundamentowych budynku, częściowa wymiana instalacji wodociągowej i elektrycznej, przebudowa toalet na parterze budynku wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych tj. drzwi o wymaganej szerokości, zastosowanie ceramiki sanitarnej i osprzętu dla osób niepełnosprawnych, zastosowanie poręczy w kabinie dla niepełnosprawnych,  przebudowa pomieszczeń na piętrze budynku oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową kotłowni na paliwo gazowe i instalacji gazowej ze zbiornikiem na gaz płynny o poj. 2700l.

CZĘŚĆ 2: dostawa wraz montażem wyposażenia kuchni świetlicy.Thumbnail image

Termin:

-wykonania robót budowlanych:  do dnia 31 sierpnia 2018r.

-zakończenia dostaw wyposażenia: do dnia 14 września 2018r.

Łączna wartość inwestycji  to 366 896,70 zł brutto (po przeprowadzeniu postępowania przetargowego)

Wysokość dofinansowania to 189 801,00 zł.

W wyniku realizacji zostanie osiągnięty cel:

Uatrakcyjnienie możliwości spędzania czasu wolnego i zwiększenie dostępności do ogólnodostępnej , niekomercyjnej, infrastruktury rekreacyjnej oraz integracja mieszkańców poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borowie. Realizacja celu pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, aktywizację społeczności wiejskiej, wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej, wyrównanie szans oraz wzrost atrakcyjności miejscowości.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - EFRROW) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00173-6935-UM0110510/17 z dnia 21.12.2017r.

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów