Polish (Poland)
„DZIŚ PRZYGOTOWUJĘ SIĘ DO JUTRA - WSPARCIE UCZNIÓW I UCZENNIC W GMINIE BORÓW” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Poniedziałek, 29 Październik 2018 09:56

W dniu 24 października 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt o nazwie: „DZIŚ PRZYGOTOWUJĘ SIĘ DO JUTRA - WSPARCIE UCZNIÓW I UCZENNIC W GMINIE BORÓW”

Oś Priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

- konkursy horyzontalne

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90% uczniów tj. 324 uczniów spośród 360 uczniów objętych projektem, zniwelowanie deficytów u 90% uczniów tj. 52 uczniów objętych projektem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 100 % nauczycieli tj. 45 osób w Zespole Szkół Publicznych w Borowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Borku Strzelińskim oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielenicach w terminie do 31.10.2020r.

W ramach projektu przewidziane są zajęcia:

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Borku Strzelińskim:

j. angielski, j. niemiecki, matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym, matematyka -inspiracje, zajęcia Informatyczne, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów w tym bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, matematyka metodą eksperymentu, przyroda metodą eksperymentu, chemia metodą eksperymentu, Matematyka w kuchni, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia terapeutyczne,

- w Zespole Szkół Publicznych w Borowie:

efektywna nauka, uruchamiamy kreatywność, informatyka z drukiem 3D, doradztwo zawodowe - test kompetencji zawodu, zajęcia z przedmiotu matematyka –przyroda metodą eksperymentu, realizacja zajęć usprawniania ruchowego z elementami integracji sensorycznej, terapia z Biofeedback.

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Zielenicach:

Zajęcia rozwijające dla uczniów kl. I-III, efektywne nauczanie, Zajęcia rozwijające kompetencja cyfrowe , zajęcia dla uczniów: matematyka i fizyka metodą eksperymentu, biologia metodą eksperymentu, chemia i geografia metodą eksperymentu.

W projekcie, na potrzeby zajęć, zostaną zakupione m.in. urządzenie do terapii biofeedback, laptopy, tablety, magiczny dywan edukacyjny, drukarka 3 D, zestaw wyposażenia do kuchni na zajęcia matematyka w kuchni, wyposażenie do: sal dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracowni przyrodniczej, geograficznej, fizycznej, chemicznej.

Dzięki realizacji projektu planowane jest osiągnięcie efektów:

-wykorzystanie doposażenia zakupionego dzięki EFS do pracowni przyrodniczej i matematycznej

-nabycie kompetencji kluczowych przez 324 uczniów

-podniesienie kompetencji zawodowych u 45 nauczycieli.

 

Wartość projektu: 926 345,56 zł

Wkład UE: 787 393,72 zł

Budżet państwa: 92 634,56

Budżet Gminy Borów: 46 317,28 zł

 

 

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów