Sprawozdanie od dnia 21 listopada 2018 r. do 28 listopada 2018 r. Drukuj
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Poniedziałek, 17 Grudzień 2018 14:17

Sprawozdanie

z działalności Wójta Gminy Borów

od dnia 21 listopada 2018 r. do 28 listopada 2018 r.

Od  ostatniej sesji Rady Gminy Borów, która miała miejsce 13 listopada 2018 r. Wójt wydał 3            zarządzenia w sprawie:

- Przeprowadzenia inwentaryzacji;

- Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

- Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na realizację zadania pn. „Dostawa paliw w 2019 roku do pojazdów i urządzeń technicznych na potrzeby Gminy Borów”

Ponadto w powyższym okresie Wójt odbył następujące rozmowy i wyjazdy służbowe:

23.11.2018 – Wrocław – DUW– dostarczenie dokumentów

23.11.2018 - PSG Sp. z o.o. spotkanie z dyr. Borutko;

28.11.2018 – Warszawa – Ranking Bibliotek 2018;