Sprawozdanie od dnia 29 listopada do 16 grudnia 2018r. Drukuj
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Wtorek, 18 Grudzień 2018 10:10

Sprawozdanie

z działalności Wójta Gminy Borów

od dnia 29 listopada 2018 r. do 16 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy wydał 2 zarządzenia w sprawie:

- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

- zmian w planie wydatków budżetu Gminy.

Przygotował projekty uchwał na sesję w dniu 17 grudnia 2018r., które dotyczą:

1/ przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;

2/ zmiany uchwały nr XXX/178/2017 Rady Gminy Borów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów;

3/ zmian budżetu Gminy Borów na 2018 rok.

Ponadto w powyższym okresie Wójt odbył następujące rozmowy i wyjazdy służbowe:

04.12.2018 – PKS Oława – spotkanie z prezesem Erwinem Monastyrskim

05.12.2018 – Wrocław – Dolnośląski Urząd Wojewódzki – dostarczenie dokumentów

12.12.2018 – Boguszyn – Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

13.12.2018 – Strzelin – Starostwo Powiatowe – spotkanie ze Starostą

14.12.2018 – Wrocław – Zjazd Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej

14.12.2018 – GCKE w Borku Strzelińskim – spotkanie wigilijne organizowane przez GOPS w Borowie

15.12.2018 – ZSP w Borowie – Jasełka

16.12.2018 – PSP w Borku Strzelińskim - Jasełka