Polish (Poland)
Informacja Wójta od dnia 13 lutego 2019r. do 27 marca 2019r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Czwartek, 04 Kwiecień 2019 10:18

Informacja

z działalności Wójta Gminy Borów

od dnia 13 lutego 2019 r. do 27 marca 2019 r.

Od sesji Rady Gminy Borów, która miała miejsce 13 lutego 2019 r. Wójt wydał  11 zarządzeń w sprawie:

-Zmian w planie wydatków budżetu Gminy;

-Powołania Komisji uprawnionej do weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji oraz kontroli realizacji wykonywanych zadań;

-Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na realizację zadania pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Dziś przygotowuję się do jutra – wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020”

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Określenie jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego jednostek i zakładów budżetowych;

-Powołania komisji uprawnionej do odbioru dostaw w ramach zadania pn: CZĘŚĆ NR 4 – Dostawa dodatkowego wyposażenia kuchni szkoły w ramach projektu pn. „Dziś przygotowuję się do jutra – wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów”;

-Powołania komisji uprawnionej do odbioru dostaw w ramach zadania pn: CZĘŚĆ NR 2 – Dostawa mebli w ramach projektu pn. „Dziś przygotowuję się do jutra – wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów”;

-Powołania komisji uprawnionej do odbioru dostaw w ramach zadań pn: CZĘŚĆ NR 3 – Dostawa sprzętu AGD w ramach projektu pn. „Dziś przygotowuję się do jutra – wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów”;

-Powołania komisji uprawnionej do odbioru dostaw w ramach zadania pn: CZĘŚĆ NR 6 – Dostawa urządzenia do terapii BIOFEEDBACK w ramach projektu pn. „Dziś przygotowuję się do jutra – wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów”;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Powołania komisji uprawnionej do odbioru dostaw w ramach zadania pn. CZĘŚĆ NR 1 - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. „Dziś przygotowuję się do jutra – wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów”

Przygotował projekty uchwał na sesję w dniu 28 marca 2019r., które dotyczą:

1/ powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Borów;

2/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borów w 2019 r.;

3/ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Borów na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki;

4/ przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Borów na lata 2019-2023;

5/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Borów;

6/ zmian budżetu Gminy Borów na 2019 rok;

7/ zmiany Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Borów;

8/ zmiany Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bartoszowa;

9/ zmiany Uchwały Nr VII/47/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Brzezica;

10/ zmiany Uchwały Nr VII/48/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Brzoza;

11/ zmiany Uchwały Nr VII/49/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Boreczek;

12/ zmiany Uchwały Nr VII/50/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Głownin;

13/ zmiany Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kręczków;

14/ zmiany Uchwały Nr VII/52/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kurczów;

15/ zmiany Uchwały Nr VII/53/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kazimierzów;

16/ zmiany Uchwały Nr VII/54/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mańczyce;

17/ zmiany Uchwały Nr VII/55/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Piotrków Borowski;

18/ zmiany Uchwały Nr VII/56/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Rochowice;

19/ zmiany Uchwały Nr VII/57/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Siemianów;

20/ zmiany Uchwały Nr VII/58/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stogi;

21/ zmiany Uchwały Nr VII/59/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Suchowice;

22/ zmiany Uchwały Nr VII/60/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Opatowice;

23/ zmiany Uchwały Nr VII/61/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ludów Śląski;

24/ zmiany Uchwały Nr VII/62/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kępino;

25/ zmiany Uchwały Nr VII/63/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zielenice;

26/ zmiany Uchwały Nr VII/64/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Borek Strzeliński;

27/ zmiany Uchwały Nr VII/65/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jaksin;

28/ zmiany Uchwały Nr VII/66/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kojęcin;

29/ zmiany Uchwały Nr VII/67/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Michałowice;

30/ zmiany Uchwały Nr VII/68/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Świnobród;

31/ zmiany Uchwały Nr VII/69/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jelenin.

Ponadto w powyższym okresie odbył następujące rozmowy i wyjazdy służbowe:

14.02.2019 r. – Lubin – Konwent Samorządowców;

15.02.2019 r. – Wrocław Kuratorium Oświaty – dostarczenie dokumentów;

28.02.2019 r. – Wrocław KOWR – spotkanie z dyr. Kuleszą;

28.02.2019 r. – udział w gminnych obchodach 75 rocznicy mordu w Korościatynie;

01.03.2019 r. – Wrocław – Wojewódzkie Obchody Dni Żołnierzy Wyklętych;

01.03.2019 r. i 03.03.2019 r. – udział w gminnych obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych;

04.03.2019 r. – Wrocław DUW – dostarczenie dokumentów;

07.03.2019 r. – Wrocław UMWD – spotkanie z Wicemarszałkiem Krzyżanowskim;

11.03.2019 r. – Wrocław – Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Subregionu Wrocławskiego;

22.03.2019 r. – Wrocław – Zjazd Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej;

26.03.2019 r. - Przeworno – ogólnopolski turniej OTWP;

27.03.2019 r. – Strzelin – Walne Zgromadzenie LGD Gromnik.

 

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów