Polish (Poland)
Informacja Wójta od dnia 22 czerwca 2019r. do 9 lipca 2019r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Wtorek, 17 Wrzesień 2019 12:25

Informacja

z działalności Wójta Gminy Borów

od dnia 22 czerwca 2019 r. do 9 lipca 2019 r.

Od sesji Rady Gminy Borów, która miała miejsce 21 czerwca 2019 r. Wójt wydał 4  zarządzenia w sprawie:

- Zmian w planie wydatków budżetu Gminy;

- Powołania komisji uprawnionej do odbioru robót na zadaniu pn: „Modernizacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych”;

- Ogłoszenia konkursu „Najpiękniejsza Wieś w Gminie Borów”;

- Zbycia nieruchomości w trybie zmiany nieruchomości.

Przygotował projekty uchwał na sesję, które dotyczą:

1) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obrębu wsi Borek Strzeliński – Obszar A.

2) Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Kurczów.

3) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Boreczek.

4) Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnień dzieci i młodzieży z terenu Gminy Borów.

5) Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borów na rok 2019.

6) Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania uczniom szkół podstawowych stypendium Wójta Gminy Borów za wybitne osiągnięcia w nauce.

7) Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Borów na 2019 rok.

Ponadto w powyższym okresie odbył następujące rozmowy i wyjazdy służbowe:

01.07.2019 r. – Strzelin SP – spotkanie ze Starostą Markiem Czerwińskim;

04.07.2019 r. – Strzelin - Kancelaria Notarialna – podpisanie Aktu Notarialnego;

05.07.2019 r. – Strzelin – Tauron Sp. z o.o. – uzgodnienia dot. inwestycji.

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów