Polish (Poland)
Informacja Wójta od dnia 26 września 2019r. do 29 października2019r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Czwartek, 31 Październik 2019 10:36

Informacja

z działalności Wójta Gminy Borów

od dnia 26 września 2019 r. do 29 października 2019 r.

Od ostatniej sesji Rady Gminy Borów Wójt wydał 10 rozporządzeń w sprawie::

-Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na realizację zadania pn. „Dostawa skanera oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Borów”;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Powołania komisji uprawnionej do odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa placu zabaw z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej w miejscowości Zielenice”;

-Powołania komisji uprawnionej do odbioru robót na zadaniu pn: „Wykonanie nawierzchni dróg gminnych z kruszywa kamiennego w m. Zielenice”;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Powołania Komisji uprawnionej do weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji oraz kontroli realizacji wykonywanych zadań;

-Wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na realizację zadania pn: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Borów”;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

Przygotował projekty uchwał na sesję w dniu 30 października br., które dotyczą:

1/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Brzezica, w zakresie terenu oznaczonego symbolem 6P/U;

2/ ustalenia regulaminu korzystania z terenów sportowo – rekreacyjnych i wypoczynkowych znajdujących się na terenie Gminy Borów;

3/ zmiany Uchwały nr XXXI/191/2009 Rady Gminy Borów z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Planu urządzeniowo – rolnego Gminy Borów”;

4/ zmieniającej uchwałę Nr X/96/2019 Rady Gminy Borów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli;

5/ zmian budżetu Gminy Borów na 2019 rok;

Ponadto w powyższym okresie odbył następujące spotkania i wyjazdy służbowe:

29.09.2019 r. – Strzelin – Święto Patrona Strzelina;

30.09.2019 r. – Ślęza/ Zamek Topacz – Rozwój terytorialny 2020+”;

02.10.2019 r. – Strzelin/SP – konsultacje techniczne;

03.10.2019 r. – Wrocław/DODR – „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”;

04.10.2019 r. – Wrocław – Zjazd Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej;

09.10.2019 r. – Strzelin/ Sudzucker Polska S.A. – dostarczenie dokumentów;

14.10.2019r. – PSP w Zielenicach– pasowanie na ucznia kl. I oraz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

15.10.2019 r. – ZSP Borów– uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

15.10.2019 r. – PSP w Borku Strzelińskim - uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

21.10.2019 r. – Strzelin – konsultacje;

23.10.2019 r. – Starostwo Powiatowe Strzelin– spotkanie ze Starostą;

28.10.2019 r. – Wrocław/PSG S.A. – rozmowy dot. gazyfikacji gminy;

29.10.2019 r. – PSP w Borku Strzelińskim – pasowanie na ucznia kl. I;

 

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów