Polish (Poland)
Informacja od dnia 1 stycznia do 24 stycznia 2020r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Czwartek, 06 Luty 2020 12:05

Informacja

z działalności Wójta Gminy Borów

od dnia 1 stycznia 2020 r. do 24 stycznia 2020 r.

Od ostatniej sesji Rady Gminy Borów Wójt Gminy wydał 6 zarządzeń w sprawie:

-Powołania komisji uprawnionej do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazu z przebudową kotłowni w budynku ZSP w Borowie”

-Opracowania planu wykonawczego budżetu Gminy Borów na 2020 rok;

-Wprowadzenia Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Urzędzie Gminy Borów;

-Zmian budżetu Gminy Borów na 2020 rok;

-Organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na obszarze Gminy Borów,

-Powołania, organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Borów

Przygotował projekty uchwał na sesję w dniu 24 stycznia 2020r., które dotyczą:

1/ ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

2/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Borów na lata 2020-2024.

3/ uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.

Ponadto w powyższym okresie odbył następujące rozmowy i wyjazdy służbowe:

8.01.2020 r. – Domaniów – spotkanie w sprawie wspólnego projektu;

10.01.2020 r. – Święta Katarzyna – Zebranie Członków Stowarzyszenia;

15.01.2020 r. – Strzelin/Notariusz – podpisanie Aktu Notarialnego;

17.01.2020 r. Spotkanie opłatkowo – noworoczne w Kurczowie i Borowie;

22.01.2020 r. – Domaniów – spotkanie w sprawie wspólnego projektu;

23.01.2020 r. – Wrocław/Tauron S.A. – spotkanie dot. oświetlenia drogowego

 

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów