Polish (Poland)
Sprawozdanie od 2 lutego do 22 marca 2018r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Czwartek, 22 Marzec 2018 13:11
Sprawozdanie
z działalności Wójta Gminy Borów
od dnia 2 lutego 2018 r. do dnia 22.03.2018 r.

Wójt wydał 7 zarządzeń  w sprawie:
-Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie”;
-Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
-Powołania Komisji uprawnionej do weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji oraz kontroli realizacji wykonywanych zadań;
-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;
-Nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu działki nr 407/11 obręb Borek Strzeliński stanowiącej własność Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;
-Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania powyżej 30 000 euro na realizację zadania pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie, część ogólnobudowlana.
Przygotował projekty uchwał na sesję w dniu 22 marca 2018r., które dotyczą:
1/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borów w 2018 r.;
2/ podziału Gminy Borów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
3/ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Borów na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki;
4/ zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Boreczek”;
5/ zmiany budżetu Gminy Borów na 2018 rok.
Ponadto w powyższym okresie Wójt odbył następujące rozmowy i wyjazdy służbowe:
1) 8.02.2018 r. – Wrocław KOWR – spotkanie z dyrektorem B. Witkowskim;
2) 12.02.2018 r. – Kłodzko – udział w posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis;
3) 13.02.2018 r. – Strzelin PUP – dostarczenie dokumentów;
4) 20.02.2018 r. – Wrocław DUW  - dostarczenie dokumentów;
5) 21.02.2018 r. – Wrocław – udział w Zjeździe Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej;
6) 23.02.2018 r. – Wrocław UMWD – dostarczenie dokumentów;
7) 01.03.2018 r. – Wrocław WFOŚiGW – uzgodnienia dotyczące pożyczki;
8) 06.03.2018 r. – sesja nadzwyczajna Rady Gminy Borów;
9) 07.03.2018 r. – Kondratowice – spotkanie z Wójtem Gminy;
10) 08.03.2018 r. – Strzelin Starostwo Powiatowe – dostarczenie dokumentów;
11) 14.03.2018 r. Strzelin Starostwo Powiatowe – dostarczenie dokumentów.

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów