Polish (Poland)
Sprawozdanie od 29 maja 2018 r. do 19 czerwca 2018 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Środa, 11 Lipiec 2018 08:03

Sprawozdanie

z działalności Wójta Gminy Borów

od dnia 29 maja 2018 r. do dnia 19 czerwca 2018 r.

Wójt wydał 4 zarządzenia w sprawie:

-Zmian w planie wydatków budżetu Gminy;

- Powołania komisji uprawnionej do odbioru robót na zadaniu pn: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Opatowicach;

-Powołania komisji opiniującej;

-Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o   wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na realizację zadania pn: ”Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Borek Strzeliński”.

Przygotował projekty uchwał na sesję w dniu 20 czerwca 2018r., które dotyczą:

1/ dopłaty do grupy taryfowej odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

2/ przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;

3/ zmiany uchwały nr XXXVII/170/2009 Rady Gminy Borów z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Kurczów;

4/ udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy;

5/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borów za 2017 rok;

6/ zmian budżetu Gminy Borów na 2018 rok.

Ponadto w powyższym okresie Wójt odbył następujące rozmowy i wyjazdy służbowe:

1) 28.05.2018 r. – Dzierżoniów – spotkanie z Wójtem;

2) 28.05.2018 r. – Oława – spotkanie ze Starostą oławskim;

3) 04.06.2018 r. – Strzelin Notariusz – podpis aktu notarialnego;

4) 05.04.2018 r. – Strzelin Starostwo Powiatowe – spotkanie z naczelnikiem M. Kunyszem;

5) 07.06.2018 r. Strzelin Starostwo Powiatowe – dostarczenie dokumentów;

6) 08.06.2018 r. – Wrocław Kuratorium Oświaty  / Notariusz –  spotkanie z Kuratorem /podpis aktu notarialnego;

7) 11.06.2018 r. – Wrocław ZETO – podpis elektroniczny;

8) 18.06.2018 r. – Kłodzko – Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis;

9) 18.06.2018 r. – Strzelin Starostwo Powiatowe – spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą;

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów