Polish (Poland)
Program wymiany pieców 2020 - 2021
Nabór wniosków PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 06 Lipiec 2020 14:13

Informacje i materiały do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze

2. Procedura realizacji projektu grantowego

3. Załącznik nr 1 do Procedury Realizacji Projektu - KRYTERIA OCENY PROJEKTU GRANTOWEGO

4.WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU

5.Umowa o powierzenie grantu - WZÓR

6. LISTA AUDYTORÓW

7. Protokół z 1 wizji lokalnej

8. Protokół z 2 wizji lokalnej

9. Wniosek o wypłatę grantu - przykład. WZÓR

10. Zał. nr 1 do wniosku o udzielenie grantu -Pełnomocnictwo

11. Zał. nr 2 do wniosku o udzielenie grantu -Oświadczenie o zgodzie na realizację przedsięwzięcia

12. Zał. nr 3 do wniosku o udzielenie grantu-Zgoda właścicieli_wspólnoty zgodnie a art.19

13. Zał. nr 4 do wniosku o udzielenie grantu- Zgodna na przetwarzanie danych osobowych ROD

14. Zał. nr 5 do wniosku o udzielenie grantu- Pełnomocnictwo i zgoda na przeprowadzenie audytu

15. Zał. nr 6 do wniosku o udzielenie grantu - Oświadczenie o pomocy de minimis w tym zaświaczenie o otrzymanej pomocy

16. Zał. nr 7 do wniosku o udzielenie grantu - Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-inną-niż-de-minimis

17. Zał. nr 8 do wniosku o udzielenie grantu - Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis

18. Zał. nr 9 do wniosku o udzielenie grantu - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Gminy

19. Zał. nr 10 do wniosku o udzielenie grantu - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

20. Zał. nr 11 do wniosku o udzielenie grantu - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz nieruchoności

21. Zał. nr 12 do wniosku o udzielenie grantu - Deklaracja-Grantobiorcy-dotyczaca-ilości-spalanych-paliw

 
Informacje o programie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 25 Maj 2020 10:38

AUDYT ENERGETYCZNY  DOTYCZĄCY PROJEKTU GRANTOWEGO

pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” – projekt grantowy.

 

Informujemy, że audyt energetyczny stanowiący załącznik do wniosku o udzielenie grantu musi zostać wykonany w oparciu o następujące wytyczne zawarte w Regulaminie konkursu nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18:

Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, Ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław (link poniżej)

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1108-3-3-1e-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-horyzontalny-osi-324-18.html

Koszt wykonania audytu energetycznego jest kosztem kwalifikowalnym w przypadku uzyskania zakwalifikowania do udziału w projekcie grantowym.

Koszt audytu jest jedynym kosztem kwalifikowalnym, który można ponieść przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Pozostałe koszty związane z realizacją zadania, aby były kwalifikowane, muszą być poniesione po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i podpisaniu umowy z Grantodawcą.

 


Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów