Polish (Poland)
Z pracy Rady Gminy
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 10 Lipiec 2020 08:52

W dniu 16 lipca 2020 r. /czwartek/ o godz. 10:00 w sali GCKE w Borku Strzelińskim odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów.

Temat posiedzenia:
1. Zaopiniowanie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr IV/20/2020 z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
3. Sprawy różne.

Posiedzenie będzie się odbywało z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Przewodniczący Komisji

Maciej Bagiński

 
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 10 Lipiec 2020 08:47
W dniu 16 lipca 2020 r. /czwartek/ o godz. 10:00 w sali GCKE w Borku Strzelińskim odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów.

Temat posiedzenia:
1. Zaopiniowanie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr IV/20/2020 z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
3. Sprawy różne.

Posiedzenie będzie się odbywało z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Przewodniczący Komisji

Waldemar Nowicki

 
Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 10 Lipiec 2020 08:45
W dniu 16 lipca 2020 r. /czwartek/ o godz. 10:00 w sali GCKE w Borku Strzelińskim odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów.

Temat posiedzenia:
1. Zaopiniowanie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr IV/20/2020 z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
3. Sprawy różne.

Posiedzenie będzie się odbywało z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Golec

 
Posiedzenie Komisji Finansów i Rolnictwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 10 Lipiec 2020 08:41
W dniu 16 lipca 2020 r. /czwartek/ o godz. 10:00 w sali GCKE w Borku Strzelińskim odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów.

Temat posiedzenia:
1. Zaopiniowanie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr IV/20/2020 z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
3. Sprawy różne.

Posiedzenie będzie się odbywało z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Przewodniczący Komisji

Adam Szczepankiewicz
 
XVIII sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 09 Lipiec 2020 14:15

XVIII sesja Rady Gminy Borów,

odbędzie się dnia 16 lipca 2020 r. /czwartek/ o godz. 11:00

w sali GCKE w Borku Strzelińskim.

Z poważaniem

Grażyna Kosińska

Przewodnicząca Rady Gminy

 

Posiedzenie będzie się odbywało z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Borów:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.
6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2020 rok.
8. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Borów za 2019 rok”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borów wotum zaufania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borów za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
12. Interpelacje.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zapytania i odpowiedzi.
15. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.
16. Zakończenie sesji.

Informacja dotycząca „Raportu o stanie Gminy Borów za rok 2019”: z dokumentami można się zapoznać na https://bip.gwborow.finn.pl/bipkod/21351282

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6 w/w ustawy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów