Polish (Poland)
XXXVIII sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 02 Kwiecień 2010 08:57

Dnia 30 marca 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Borów. Na sesji podjęte zostały następujące uchwały:

 1/ Uchwała nr XXXVIII/227/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010;

 2/ Uchwała nr XXXVIII/228/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2010 rok;

 3/ Uchwała nr XXXVIII/229/2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski w zakresie działki 245;

 4/ Uchwała nr XXXVIII/230/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Brzezica;

 5/ Uchwała nr XXXVIII/231/2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Piotrków Borowski;

 6/ Uchwała nr XXXVIII/232/2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Borów;

 7/ Uchwała nr XXXVIII/233/2010 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borów na rok 2010;

 8/ Uchwała nr XXXVIII/234/2010 zmieniająca uchwałę nr XXVII/171/2009 r. Rady Gminy Borów z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do Regionalnego Programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim.

 Prezes Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie Pan Andrzej Gryglak przedstawił zebranym działalność Koła oraz omówił działanie środków ochrony roślin na pszczoły.

 Pan Edmund Put Prezes Stowarzyszenia „Integracja. Szkoła-rodzina-środowisko lokalne” podziękował za dokonane do tej pory wpłaty na rzecz Stowarzyszenia.

 Na zakończenie XXXVIII sesji Rady Gminy Borów zarówno Przewodnicząca Rady Gminy Borów Pani Grażyna Kosińska jak i Wójt Pan Waldemar Grochowski złożyli zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów