Polish (Poland)
XXXIX sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 05 Maj 2010 12:04

Dnia 23 kwietnia 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Borów. Na początku obrad miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom tragedii z 10.04.2010 r. pod Smoleńskiem. Tablicę poświęcił ks. proboszcz Jan Folkert. W uroczystości wzięła również udział młodzież z ZSP w Borowie.

 Następnie podjęto następujące uchwały:

 1/ Uchwała Nr XXXIX/235/2010 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok;

 2/ Uchwała nr XXXIX/236/2010 w sprawie zmian w Statucie Gminy Borów;

 3/ Uchwała nr XXXIX/237/2010 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

 4/ Uchwała nr XXXIX/238/2010 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/210/2009 Rady Gminy Borów z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie „Programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”;

 5/ Uchwała nr XXXIX/239/2010 w sprawie przystąpienia Gminy Borów do Gminnej Spółki Wodnej;

 6/ Uchwała nr XXXIX/240/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2010 rok;

 7/ Uchwała nr XXXIX/241/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zielenice;

 8/ Uchwała nr XXXIX/242/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ludów Śląski;

 9/ Uchwała nr XXXIX/243/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kępino;

 10/ Uchwała nr XXXIX/244/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stogi;

 11/ Uchwała nr XXXIX/245/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rochowice;

 12/ Uchwała nr XXXIX/246/2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Głownin.

 

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów