Polish (Poland)
XL sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 18 Maj 2010 09:50

Dnia 14 maja 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XL sesja Rady Gminy Borów. Na sesji podjęte zostały następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XL/247/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług;

2/ Uchwała nr XL/248/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie za rok obrachunkowy 2009;

3/ Uchwała nr XL/249/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie za rok 2009;

4/ Uchwała nr XL/250/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Poruszono również temat złego stanu dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Pan Ireneusz Hewak poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Ładu i Porządku Publicznego sporządzono odpowiednie pismo w tej sprawie do Starosty Strzelińskiego i Rady Powiatu Strzelińskiego. Pan Wójt wspomniał, że rozmawiał na ten temat z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg.

Pan Chaberski poinformował iż Pan Wojewoda chce wspomóc działalnie naszej Spółki Wodnej. Jest szansa skorzystania z tej pomocy. 25.05.2010 r. odbędzie się spotkanie z Panem Starostą w tej sprawie. Pan Chaberski prosi sołtysów o wskazanie przed tym spotkaniem rowów do czyszczenia.

Poruszono także sprawę budowy chodnika w Michałowicach. Pan Wójt powiedział, że zakończenie sprawy chodnika będzie wymagało zaangażowania finansowego ze strony gminy. W tej chwili jest w trakcie rozmów z DSDiK na ten temat. Jeżeli strony dojdą do porozumienia to chodnik zostanie skończony w tym roku.

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów