Polish (Poland)
XLI sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 28 Czerwiec 2010 08:17

Dnia 21 czerwca 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XLI sesja Rady Gminy Borów. Na sesji podjęte zostały następujące uchwały:

 1/ Uchwała Nr XLI/251/2010 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

2/ Uchwała Nr XLI/252/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;

3/ Uchwała Nr XLI/253/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2010 r.;

4/ Uchwała Nr XLI/254/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jelenin

5/ Uchwała Nr XLI/255/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Świnobród;

6/ Uchwała Nr XLI/256/2010 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

 Pan Marynowski zgłosił wniosek dotyczący naprawy drogi dojazdowej do Jaksina od strony Borka Strzelińskiego i w samej miejscowości oraz koszenia rowów wzdłuż w/w drogi.

 Pan Chaberski zabrał głos w sprawie Spółki Wodnej i poinformował zebranych, że Spółka jest wpisana w Katastrze Wodnym we Wrocławiu i ma już założone konto w PBS, w związku z tym można wpłacać już pieniądze. Prosił również aby zgłaszać pilne rowy do kopania w celu realizacji zadań ponieważ jest w tym celu już wypożyczona koparka na tydzień.

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów