XLII sesja Rady Gminy Borów Drukuj
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 19 Lipiec 2010 11:45

Dnia 7 lipca 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XLII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Borów. Na sesji podjęto następujące uchwały:

 1/ Uchwała Nr XLII/257/2010 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy.

2/ Uchwała Nr XLII/258/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Borów.

3/ Uchwała Nr XLII/259/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Borów na 2010 rok.

4/ Uchwała Nr XLII/260/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

5/ Uchwała Nr XLII/261/2010 zmieniająca uchwałę nr XXIX/178/2009 Rady Gminy Borów z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Borów na lata 2009-2013.

6/ Uchwała Nr XLII/262/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze.

7/ Uchwała Nr XLII/263/2010 w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Borów.