Posiedzenie Komisji Finansów i Rolnictwa Drukuj
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 25 Listopad 2019 13:35
Posiedzenie Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów odbędzie się dnia 4 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do budżetu gminy na rok 2020 przez sołectwa, szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminną Bibliotekę Publiczną.
  2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Borów na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Adam Szczepankiewicz