Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Drukuj
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 11 Grudzień 2019 08:11
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów odbędzie się 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:
1. Zapoznanie się z protokołami pokontrolnymi realizowanymi w ramach kontroli wewnętrznej zrealizowanych w 2019 roku.
2. Analiza godzin doraźnych w roku szkolnym 2018/2019 w ujęciu ilościowym i finansowym w placówkach oświatowych na terenie gminy Borów i zapoznanie się z wykazem nauczycieli którym w w/w okresie przyznano najwięcej godzin.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem średniego wynagrodzenia nauczycieli za rok 2018.
4. Podsumowanie pracy komisji za rok 2019.
5. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2020.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Maciej Bagiński