I Sesja Rady Gminy Borów z dn. 29.11.2010 Drukuj
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Czwartek, 02 Grudzień 2010 14:53

W dniu 29 listopada 2010 r.  o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się I sesja nowej kadencji Rady Gminy Borów. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady Gminy Borów sesję prowadził najstarszy wiekiem radny Pan Adam Żygadło. Podczas sesji radni otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Podjęte zostały projekty uchwał w sprawie:
-         wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Borów,
-         wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borów,
-         powołania Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów, określenia jej składu osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania,
-         powołania Przewodniczącego Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów
-         powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów, określenia jej składu osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania,
-         powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów
-         powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów, określenia jej składu osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania,
-         powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów
-         powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów oraz określenia jej składu osobowego. 
-         powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów.

Na Przewodniczącego Rady Gminy Borów wybrano Panią Grażynę Kosińską, a na Wiceprzewodniczących wybrani zostali: Pani Ewa Darecka oraz Pan Krzysztof Chaberski.

Składy komisji stałych  Rady Gminy Borów przedstawiają się następująco:

Komisja Finansów i  Rolnictwa Rady Gminy Borów:

1. Dariusz Selucha

2. Justyna Olanin

3. Waldemar Grzebień

4. Maciej Bagiński

5. Waldemar Nowicki

6. Krzysztof Chaberski

7. Paweł Sobotkiewicz

8. Wojciech Pietrzak

Na Przewodniczącego Komisji powołano Pana Dariusza Seluchę.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów:

1. Adam Żygadło

2. Grażyna Kosińska

3. Ewa Darecka

4. Waldemar Nowicki

5. Wojciech Pietrzak

6. Krzysztof Golec

7. Paweł Sobotkiewicz

Na Przewodniczącego Komisji powołano Pana Adama Żygadło.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów:

1. Ewa Łopata

2. Krzysztof Golec

3. Krzysztof Hutnik

4. Krystyna Jędrzejewska

5. Ewa Darecka

6. Grażyna Kosińska

7. Krzysztof Chaberski

8. Adam Żygadło

Na Przewodniczącego Komisji powołano Panią Ewę Łopata.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Borów:

1. Maciej Bagiński

2. Waldemar Grzebień

3. Dariusz Selucha

4. Ewa Łopata

5. Justyna Olanin

6. Krystyna Jędrzejewska

7. Krzysztof Hutnik.

Na Przewodniczącego Komisji powołano Pana Macieja Bagińskiego.

Na koniec sesji Pan Waldemar Grochowski pogratulował, radnym wyboru, życząc im sukcesów w pracy samorządowej.