Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Piotra Iwa
Jutro :
Aleksandra Bazylego
XL sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 07 Listopad 2018 07:47

Zapraszam na XL posiedzenie sesji Rady Gminy Borów, które odbędzie się dnia 13 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany Uchwały Nr VIII/55/2003 Rady Gminy Borów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Borów;

2/ uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”;

3/ zmian budżetu Gminy Borów na 2018 rok;

4/ wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI/76/2015 Rady Gminy Borów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej, ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności;

5/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;

6/ ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

7/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ludów Śląski, w zakresie terenu oznaczonego symbolem 1P/U.

8. Uroczyste wręczenie podziękowań dla radnych.
9. Interpelacje.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zapytania i odpowiedzi.
12. Wystąpienie Wójta Gminy Borów.
13. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Kosińska

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów