Polish (Poland)
Z pracy Rady Gminy
XIV sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 23 Grudzień 2019 16:42

Zapraszam na XIV sesję Rady Gminy Borów,

która odbędzie się dnia 31 grudnia 2019 r. /wtorek/ o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

 

Z poważaniem

Grażyna Kosińska

Przewodnicząca Rady Gminy

 

Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Borów:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.
6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Borów na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/29/2018 Rady Gminy Borów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2019 rok.
10. Podjecie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Borów na 2020 rok:a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
b) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu i wniesienie autopoprawek;
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;
f) głosowanie nad projektem uchwały.
12. Interpelacje.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zapytania i odpowiedzi.
15. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.
16. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

 
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 11 Grudzień 2019 08:13
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Borów odbędzie się dnia 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 16:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:
1. Podsumowanie pracy komisji za rok 2019.
2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2020.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Wiesław Lechowski

 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 11 Grudzień 2019 08:11
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów odbędzie się 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:
1. Zapoznanie się z protokołami pokontrolnymi realizowanymi w ramach kontroli wewnętrznej zrealizowanych w 2019 roku.
2. Analiza godzin doraźnych w roku szkolnym 2018/2019 w ujęciu ilościowym i finansowym w placówkach oświatowych na terenie gminy Borów i zapoznanie się z wykazem nauczycieli którym w w/w okresie przyznano najwięcej godzin.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem średniego wynagrodzenia nauczycieli za rok 2018.
4. Podsumowanie pracy komisji za rok 2019.
5. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2020.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Maciej Bagiński

 
Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 11 Grudzień 2019 08:09
Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów odbędzie się dnia 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 12:45 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:
1. Podsumowanie pracy komisji za rok 2019.
2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2020.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Golec

 
Posiedzenie Komisji Finansów i Rolnictwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 11 Grudzień 2019 08:07
Posiedzenie Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów odbędzie się dnia 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Porządek obrad:

  1. Podsumowanie pracy komisji za 2019 rok.
  2. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Adam Szczepankiewicz

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów