Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Piotra Iwa
Jutro :
Aleksandra Bazylego
Z pracy Rady Gminy
XXXI Sesja Rady Gminy Borów 30 grudnia 2013 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Wtorek, 07 Styczeń 2014 13:23

W dniu 30 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w  Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim odbyła się XXXI opłatkowo-noworoczna Sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XXXI/196/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Borów.

2/ Uchwała Nr XXXI/197/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2013 r.

3/ Uchwała Nr XXXI/198/2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów.

4/ Uchwała Nr XXXI/199/2013 w sprawie budżetu Gminy Borów na 2014 rok.

Przewodnicząca RG Grażyna Kosińska przekazała życzenia od Pani Wicewojewody Ewy Mańkowskiej dla wszystkich, którzy są życzliwi zarówno gminie jak i radnym, pomagają i współpracują. Dodała, że życzenia przekazał również wicemarszałek Chlebosz oraz arcybiskup Metropolita Wrocławski.  Ci wszyscy życzyli Wójtowi wytrwałości w realizacji budżetu, a wszystkim zgromadzonym na sesji dużo zdrowia i pomyślności w nadchodzącym nowym roku.

Prezes Gminnej Spółki Wodnej Pan Krzysztof Chaberski podziękował wszystkim sołtysom za działalność na rzecz spółki wodnej w poszczególnych miejscowościach i za owocną współpracę. Poinformował, że szczegółowe sprawozdania zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ks. Proboszcz Wiesław Szczęch podziękował radnym w imieniu swoim i całej wspólnoty parafialnej za pomoc i wsparcie w realizacji remontu elewacji kościoła w Borku Strzelińskim.

Wójt podziękował Radzie Gminy, sołtysom za współpracę w 2013 r. Dodał, że współpraca ta układa się bardzo dobrze. Podziękował również wszystkim instytucjom, Komendantowi Policji, Straży Pożarnej, Prezesowi GBS w Strzelinie Panu Kozickiemu, księżom, Panu Edmundowi Putowi, który zawsze wykazuje zainteresowanie sprawami gminy, wszystkim współpracownikom (Sekretarzowi, Skarbnikowi, Zastępcy Skarbnika, Kierownikowi GOPS, Dyrektorom szkół) oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, którzy dokładają starań aby mieszkańcy w sposób sprawny mogli załatwiać wszystkie sprawy.

Na koniec złożył życzenia dla rodzin i najbliższych zgromadzonych tu osób i życzył na ten nowy rok triady: miłości, wiary i nadziei.

Przewodnicząca RG Grażyna Kosińska dodała do tej traidy jeszcze szczęście oraz życzyła wszystkim w Nowym Roku wszelkiej pomyślności a członkom Rady Gminy podziękowała za współpracę w 2013 r. i życzyła dalszej pomyślnej współpracy.

 
XXX Sesja Rady Gminy Borów 28 listopada 2013 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Wtorek, 03 Grudzień 2013 00:00

W dniu 28 listopada 2013 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXX sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XXX/194/2013 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Borów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2/ Uchwała nr XXX/195/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2013 r.

Ponadto na sesji Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień, Przewodniczący GKRPA oraz Prezes Stowarzyszenia „Integracja. Szkoła-Rodzina- Środowisko lokalne” Stanisław Czajka poinformował o dwóch sprawach:

- pierwsza dotyczyła komunikatu Państwowego Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którzy zwrócili się do samorządów o poinformowanie wszystkich mieszkańców o zagrożeniach wynikających z kupowania alkoholu z nielegalnych źródeł. Poinformowanie mieszkańców o takim zagrożeniu ma polegać na rozwieszeniu plakatów na tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości dlatego zwrócił się do sołtysów obecnych na sesji o rozplakatowanie tej informacji w swojej miejscowości.

- druga dotyczyła II Edycji Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek, który organizowany jest przez Stowarzyszenie„Integracja. Szkoła-Rodzina- Środowisko lokalne” oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie. Pan Czajka zaprosił wszystkich radnych, sołtysów oraz mieszkańców na w/w imprezę oraz poprosił o  jej wsparcie. Za to wsparcie będą zakupione słodycze dla każdego uczestnika konkursu.

Prezes Gminnej Spółki Wodnej Krzysztof Chaberski przedstawił informację na temat działalności Spółki Wodnej w 2013 r.  Dodał, że prace wykonywane były na terenie całej gminy. Sołtysi zapoznawali się z tym co zostało wykonane i podpisywali protokoły. Ponadto zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby zaapelowali do tych członków spółki, którzy jeszcze nie wpłacili składek o dokonywanie wpłat.

 

 

 

 
XXIX Sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Piątek, 18 Październik 2013 10:56

 

W dniu 15 października 2013 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XXIX/190/2013 w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: „Związek Międzygminny Ślęza-Oława”;

2/ Uchwała nr XXIX/191/2013 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borów na lata 2014-2018

3/ Uchwała nr XXIX/192/2013 w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016 ;

4/ Uchwała nr XXIX/193/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2013 r.

 
XXVIII sesja Rady Gminy Borów z dn. 30.07.2013 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 12 Sierpień 2013 13:17

W dniu 30 lipca 2013 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Borów.

 

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XXVIII/182/2013 w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: „Związek Międzygminny Ślęza-Oława”;

2/ Uchwała nr XXVIII/183/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2013 rok;

3/ Uchwała nr XXVIII/184/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Bartoszowa;

4/ Uchwała nr XXVIII/185/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kojęcin;

5/ Uchwała nr XXVIII/186/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Michałowice;

6/ Uchwała nr XXVIII/187/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borów oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałej części obrębu geodezyjnego Borów nieobjętej planem;

7/ Uchwała nr XXVIII/188/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borów;

8/ Uchwała nr XXVIII/189/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

 

 
XXVII sesja Rady Gminy Borów w dn. 21.06.2013 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 26 Czerwiec 2013 14:17

W dniu 21 czerwca 2013 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała Nr XXVII/175/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie za rok obrachunkowy 2012;

2/ Uchwała Nr XXVII/176/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie za rok 2012;

3/ Uchwała Nr XXVII/177/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok;

4/ Uchwała Nr XXVII/178/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok;

5/ Uchwała Nr XXVII/179/2013 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy;

6/ Uchwała Nr XXVII/180/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2013 rok;

7/ Uchwała Nr XXVII/181/2013 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Kręczków.

 
<< Początek < Poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów