Polish (Poland)

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Lucji Otylii
Jutro :
Alfreda Izydora
Z pracy Rady Gminy
XXXVII sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 15 Marzec 2010 08:42
Dnia 24 lutego 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXXVII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Borów. Na sesji podjęto uchwałę Nr XXXVII/226/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borów.
 
XXXVI sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 12 Luty 2010 14:22

Dnia 8 lutego 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Borów. Na sesji podjęte zostały następujące uchwały:

1/  Uchwała Nr XXXVI/221/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2010 rok.

2/ Uchwała Nr XXXVI/222/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Borów na rok 2010.

3/ Uchwała Nr XXXVI/223/2010 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borów.

4/  Uchwała Nr XXXVI/224/2010 w sprawie powołania Komisji Statutowej.

5/ Uchwała Nr XXXVI/225/2010 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Borów.

Pan Edmund Put przedstawił prośbę o wsparcie Stowarzyszenia „Integracja. Szkoła-rodzina-środowisko lokalne” którego można dokonać przekazując 1% podatku w rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym na cel w/w Stowarzyszenia jak również prosił o dokonywanie dobrowolnych wpłat na ten cel.

Dużo czasu poświęcono tematowi powstałej gminnej spółki wodnej, która w chwili obecnej jest w trakcie rejestracji. Prezes Krzysztof Chaberski zachęcał pozostałe sołectwa, które jeszcze nie przystąpiły do uczestnictwa w w/w spółce do zgłaszania swojego udziału.

 

 
XXXV sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Niedziela, 07 Luty 2010 18:12

Dnia 31 grudnia 2009r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Borów. Na sesji podjęte zostały następujące uchwały:

1. w sprawie budżetu Gminy Borów na 2010r.

2. w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2009r.

3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/178/2009 Rady Gminy Borów z dnia 4 maja 2009r.   w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Borów na lata 2009-2013.

W przerwie sesji dzieci z Zespołu Szkół Publicznych w Borowie zaprezentowały zebranym Jasełka podczas których była możliwość wspólnego kolędowania.

Po wznowieniu obrad Pan Mariusz Majewski przekazał zebranym informacje z sesji budżetowej Rady Powiatu, dotyczące składanych przez niego wniosków, która miała miejsce 30 grudnia 2009r. w Strzelinie. Swoje spostrzeżenia i uwagi z obecności na w/w sesji przekazała również zebranym Pani Grażyna Kosińska oraz Pan Waldemar Grochowski. Miłym elementem  na powiatowej sesji były gratulacje dla stypendystów z naszej gminy  otrzymujących stypendium naukowe od ministra: Mariety Oszustowicz i Ewy Bundz.

 

 
XXXIV sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 02 Luty 2010 15:12

Dnia 17 grudnia 2009r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Borów. Na sesji podjęte zostały następujące uchwały:


1/ w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2009r.;


2/ w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/178/2009 Rady Gminy Borów z dnia 4 maja 2009r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Borów na lata 2009-2013;


3/ w sprawie „Programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”;


4/ w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/2009r. Rady Gminy Borów z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do Regionalnego Programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim;


5/ w sprawie przystąpienia Gminy Borów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis;


6/ w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/2003 Rady Gminy Borów z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Borów;


7/ w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Borów;


8/ w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Zielenicach;


9/ w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;


10/ w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchowice.

Podczas sesji dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie, Pani Elżbieta Sucharska zabrała głos w dwóch kwestiach: w sprawie Programu Rozwoju Bibliotek oraz w sprawie konkursu Najpiękniejsza Wieś w Województwie Dolnośląskim.

 
XXXIII Sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Wtorek, 17 Listopad 2009 10:19

 

W dniu 5 listopada, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Borów. Na sesji podjęte zostały następujące uchwały:

      1/  w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2009 r.

      2/ w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień

         przedmiotowych od tego podatku,

      3/ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

          i zwolnień w tym podatku,

      4/  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/178/2009 Rady Gminy Borów z dnia 4 maja

         2009 r.  w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Borów na lata

         2009-2013,

      5/  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/166/2005 Rady Gminy Borów z dnia 25 maja

          2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze

         socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borów.

     6/ w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa,

         będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Henryków położonych

         w zasięgu Gminy Borów.

     7/ w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym

         w Zielenicach na rok 2010.

     8/ w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie

            likwidacji Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Strzelinie.

     9/ w sprawie zapewnienia współfinansowania realizacji projektu pn. „Ekologia bez granic”

        w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Republika Czeska-

        Rzeczpospolita Polska.

Podczas sesji Przewodnicząca Rady Gminy Borów Pani Grażyna Kosińska odczytała pismo skierowane od ówczesnego Wicepremiera i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Grzegorza Schetyny do Prezesa OSP w Zielenicach w sprawie podziękowania strażakom za pomoc ludziom poszkodowanym w wyniku działań powodzi.

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112

Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów