Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Marty Malgorzaty
Jutro :
Romany Damiana
Z pracy Rady Gminy
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 07 Listopad 2018 10:31
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów odbędzie się 13 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
  2. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji

Ireneusz Hewak

 
XL sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 07 Listopad 2018 07:47

Zapraszam na XL posiedzenie sesji Rady Gminy Borów, które odbędzie się dnia 13 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany Uchwały Nr VIII/55/2003 Rady Gminy Borów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Borów;

2/ uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”;

3/ zmian budżetu Gminy Borów na 2018 rok;

4/ wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI/76/2015 Rady Gminy Borów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej, ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności;

5/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;

6/ ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

7/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ludów Śląski, w zakresie terenu oznaczonego symbolem 1P/U.

8. Uroczyste wręczenie podziękowań dla radnych.
9. Interpelacje.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zapytania i odpowiedzi.
12. Wystąpienie Wójta Gminy Borów.
13. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Kosińska

 
Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 12 Październik 2018 11:41
Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów odbędzie się dnia 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

1. Przemoc, agresja, sprawy dotyczące sytuacji w rodzinach z „niebieską kartą”.
2. Omówienie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Przemoc wśród dzieci i młodzieży.
4. Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin problemowych.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Golec

 
Posiedzenie Komisji Finansów i Rolnictwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 03 Październik 2018 07:59
Posiedzenie Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów odbędzie się 12 października 2018 r. (piątek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

  1. Analiza realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 r.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
  3. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do budżetu gminy na rok 2019 przez sołectwa, szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminną Bibliotekę Publiczną.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jacek Frydlewicz

 
XXXIX sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 21 Wrzesień 2018 07:24

Zapraszam na XXXIX posiedzenie sesji Rady Gminy Borów, które odbędzie się dnia 27 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ w sprawie zmiany uchwały nr XXX/178/2017 Rady Gminy Borów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów;

2/ w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2018 rok;

3/ zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/205/2018 Rady Gminy Borów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad obliczania obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru niektórych nauczycieli;

4/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jaksin.

8. Interpelacje.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zapytania i odpowiedzi.
11. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Kosińska

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów