Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Jozefa Bogdana
Jutro :
Klaudii Eufemii
Z pracy Rady Gminy
II Sesja Rady Gminy Borów z dn. 14.12.2010 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Poniedziałek, 20 Grudzień 2010 00:00

W dniu 14 grudnia 2010 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się II sesja Rady Gminy Borów. Najważniejszymi punktami porządku obrad było wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy oraz złożenie przez Wójta Gminy Borów ślubowania.

Po jego złożeniu Wójt Gminy Borów Pan Waldemar Grochowski, przedstawił jak będzie wyglądała jego praca w III kadencji.  Polegała ona będzie na kontynuacji działań rozpoczętych osiem lat temu. Do głównych priorytetów będą należały kolejne etapy sanitacji gminy, opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego pozostałych miejscowości, budowa placów zabaw oraz Gminnego Centrum Kultury w Borku Strzelińskim. Ponadto wyjaśnił, że całe spektrum działania w tej kadencji będzie oparte na realizacji działań wpisanych w ustawie o samorządzie gminnym i zapewnił, że w miarę możliwości finansowych wszystkie te zadania będą realizowane.

Wyraził otwartość na współpracę z radą gminy i sołtysami oraz  na dobre pomysły, które będą służyć rozwojowi gminy.

 

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

1/ upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borów do wydawania poleceń

wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Borów,

2/  szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie projektów aktów praw  miejscowego w dziedzinach

dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3/ powołania zastępców przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Borów,

4/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borów.

 

 
I Sesja Rady Gminy Borów z dn. 29.11.2010 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Czwartek, 02 Grudzień 2010 14:53

W dniu 29 listopada 2010 r.  o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się I sesja nowej kadencji Rady Gminy Borów. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady Gminy Borów sesję prowadził najstarszy wiekiem radny Pan Adam Żygadło. Podczas sesji radni otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Podjęte zostały projekty uchwał w sprawie:
-         wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Borów,
-         wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borów,
-         powołania Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów, określenia jej składu osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania,
-         powołania Przewodniczącego Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów
-         powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów, określenia jej składu osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania,
-         powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów
-         powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów, określenia jej składu osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania,
-         powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów
-         powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów oraz określenia jej składu osobowego. 
-         powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów.

Na Przewodniczącego Rady Gminy Borów wybrano Panią Grażynę Kosińską, a na Wiceprzewodniczących wybrani zostali: Pani Ewa Darecka oraz Pan Krzysztof Chaberski.

Składy komisji stałych  Rady Gminy Borów przedstawiają się następująco:

Komisja Finansów i  Rolnictwa Rady Gminy Borów:

1. Dariusz Selucha

2. Justyna Olanin

3. Waldemar Grzebień

4. Maciej Bagiński

5. Waldemar Nowicki

6. Krzysztof Chaberski

7. Paweł Sobotkiewicz

8. Wojciech Pietrzak

Na Przewodniczącego Komisji powołano Pana Dariusza Seluchę.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów:

1. Adam Żygadło

2. Grażyna Kosińska

3. Ewa Darecka

4. Waldemar Nowicki

5. Wojciech Pietrzak

6. Krzysztof Golec

7. Paweł Sobotkiewicz

Na Przewodniczącego Komisji powołano Pana Adama Żygadło.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów:

1. Ewa Łopata

2. Krzysztof Golec

3. Krzysztof Hutnik

4. Krystyna Jędrzejewska

5. Ewa Darecka

6. Grażyna Kosińska

7. Krzysztof Chaberski

8. Adam Żygadło

Na Przewodniczącego Komisji powołano Panią Ewę Łopata.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Borów:

1. Maciej Bagiński

2. Waldemar Grzebień

3. Dariusz Selucha

4. Ewa Łopata

5. Justyna Olanin

6. Krystyna Jędrzejewska

7. Krzysztof Hutnik.

Na Przewodniczącego Komisji powołano Pana Macieja Bagińskiego.

Na koniec sesji Pan Waldemar Grochowski pogratulował, radnym wyboru, życząc im sukcesów w pracy samorządowej.

 
XLV sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 25 Listopad 2010 14:21

Dnia 12 listopada 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XLV sesja Rady Gminy Borów. Na sesji podjęte zostały następujące uchwały:

1/ Uchwała Nr XLV/268/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku;

2/ Uchwała Nr XLV/269/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;

3/ Uchwała nr XLV/270/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego jako odrębna nieruchomość w trybie bezprzetargowym;

4/ Uchwała nr XLV/271/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2010 r.;

5/ Uchwała nr XLV/272/2010 zmieniająca uchwałę Nr XLII/263/2010 Rady Gminy Borów z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Borów.

 
XLIV sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 06 Październik 2010 11:39

Dnia 30 września 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Borów.

 Na sesji podjęta została Uchwała Nr XLIV/267/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2010 r.

Ponadto kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzelinie, Pan Tomasz Adam poinformował, iż od 30 września do 12 listopada 2010 r. można składać wnioski o wsparcie w programie "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

Pan Edmund Put poinformował o uroczystości odsłonięcia tryptyku, która ma odbyć się 11 listopada 2010r. i podziękował darczyńcom za fundusze przekazane na budowę pomnika.

 
XLIII sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 07 Wrzesień 2010 08:10

Dnia 26 sierpnia 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Borów. Na sesji podjęte zostały następujące uchwały:

 1/ Uchwała Nr XLIII/264/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2010 r.;

2/ Uchwała Nr XLIII/265/2010 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

3/ Uchwała Nr XLIII/266/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

 

 
<< Początek < Poprzednia 51 52 53 54 55 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów