Polish (Poland)
Z pracy Rady Gminy
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 09 Kwiecień 2019 08:39
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza kosztów związanych z utrzymaniem dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2019.
2. Kontrola postępowań o udzielanie zamówień publicznych w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych prowadzonych w II połowie 2018 roku.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Maciej Bagiński

 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 09 Kwiecień 2019 08:37
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Kontrola Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie w zakresie:
a) wynagrodzeń, ryczałtów samochodowych, rozliczania rozmów telefonicznych, wydatków remontowych  i inwestycyjnych,
b) kontroli i oceny zatrudnienia,
c) rozliczania przez Zakład poboru wody przez osoby fizyczne i osoby prawne oraz w zakresie ściągalności należności za zrealizowane usługi (w tym analiza i ocena działań dotyczących windykacji należności),
d) dokumentacji dot. modernizacji oczyszczalni w Borku Strzelińskim.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Maciej Bagiński

 
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 09 Kwiecień 2019 08:35
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów odbędzie się dnia 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

  1. Przedstawienie przez Powiat Strzeliński działań i planów remontowych oraz zadań inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem remontów cząstkowych (drogi powiatowe na terenie gminy Borów).
  2. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji

Waldemar Nowicki

 
VI sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 21 Marzec 2019 14:31

Zapraszam na VI sesję Rady Gminy Borów, która odbędzie się dnia 28 marca 2019 r. /czwartek/ o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

W załączeniu proponowany porządek obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Kosińska


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.
6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Borów;

2/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borów w 2019 r.;

3/ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Borów na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki;

4/ przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Borów na lata 2019-2023;

5/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Borów;

6/ zmian budżetu Gminy Borów na 2019 rok;

7/ zmiany Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Borów;

8/ zmiany Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bartoszowa;

9/ zmiany Uchwały Nr VII/47/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Brzezica;

10/ zmiany Uchwały Nr VII/48/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Brzoza;

11/ zmiany Uchwały Nr VII/49/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Boreczek;

12/ zmiany Uchwały Nr VII/50/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Głownin;

13/ zmiany Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kręczków;

14/ zmiany Uchwały Nr VII/52/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kurczów;

15/ zmiany Uchwały Nr VII/53/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kazimierzów;

16/ zmiany Uchwały Nr VII/54/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mańczyce;

17/ zmiany Uchwały Nr VII/55/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Piotrków Borowski;

18/ zmiany Uchwały Nr VII/56/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Rochowice;

19/ zmiany Uchwały Nr VII/57/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Siemianów;

20/ zmiany Uchwały Nr VII/58/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stogi;

21/ zmiany Uchwały Nr VII/59/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Suchowice;

22/ zmiany Uchwały Nr VII/60/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Opatowice;

23/ zmiany Uchwały Nr VII/61/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ludów Śląski;

24/ zmiany Uchwały Nr VII/62/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kępino;

25/ zmiany Uchwały Nr VII/63/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zielenice;

26/ zmiany Uchwały Nr VII/64/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Borek Strzeliński;

27/ zmiany Uchwały Nr VII/65/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jaksin;

28/ zmiany Uchwały Nr VII/66/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kojęcin;

29/ zmiany Uchwały Nr VII/67/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Michałowice;

30/ zmiany Uchwały Nr VII/68/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Świnobród;

31/ zmiany Uchwały Nr VII/69/2011 Rady Gminy Borów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jelenin.

8. Interpelacje.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zapytania i odpowiedzi.
11. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.
12. Zakończenie sesji.
 
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 20 Marzec 2019 16:49

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów odbędzie się dnia 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
  2. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji

Waldemar Nowicki

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów