Polish (Poland)
Z pracy Rady Gminy
XXX Sesja Rady Gminy Borów 28 listopada 2013 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Wtorek, 03 Grudzień 2013 00:00

W dniu 28 listopada 2013 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXX sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XXX/194/2013 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Borów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2/ Uchwała nr XXX/195/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2013 r.

Ponadto na sesji Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień, Przewodniczący GKRPA oraz Prezes Stowarzyszenia „Integracja. Szkoła-Rodzina- Środowisko lokalne” Stanisław Czajka poinformował o dwóch sprawach:

- pierwsza dotyczyła komunikatu Państwowego Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którzy zwrócili się do samorządów o poinformowanie wszystkich mieszkańców o zagrożeniach wynikających z kupowania alkoholu z nielegalnych źródeł. Poinformowanie mieszkańców o takim zagrożeniu ma polegać na rozwieszeniu plakatów na tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości dlatego zwrócił się do sołtysów obecnych na sesji o rozplakatowanie tej informacji w swojej miejscowości.

- druga dotyczyła II Edycji Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek, który organizowany jest przez Stowarzyszenie„Integracja. Szkoła-Rodzina- Środowisko lokalne” oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie. Pan Czajka zaprosił wszystkich radnych, sołtysów oraz mieszkańców na w/w imprezę oraz poprosił o  jej wsparcie. Za to wsparcie będą zakupione słodycze dla każdego uczestnika konkursu.

Prezes Gminnej Spółki Wodnej Krzysztof Chaberski przedstawił informację na temat działalności Spółki Wodnej w 2013 r.  Dodał, że prace wykonywane były na terenie całej gminy. Sołtysi zapoznawali się z tym co zostało wykonane i podpisywali protokoły. Ponadto zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby zaapelowali do tych członków spółki, którzy jeszcze nie wpłacili składek o dokonywanie wpłat.

 

 

 

 
XXIX Sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Piątek, 18 Październik 2013 10:56

 

W dniu 15 października 2013 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XXIX/190/2013 w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: „Związek Międzygminny Ślęza-Oława”;

2/ Uchwała nr XXIX/191/2013 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borów na lata 2014-2018

3/ Uchwała nr XXIX/192/2013 w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016 ;

4/ Uchwała nr XXIX/193/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2013 r.

 
XXVIII sesja Rady Gminy Borów z dn. 30.07.2013 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 12 Sierpień 2013 13:17

W dniu 30 lipca 2013 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Borów.

 

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XXVIII/182/2013 w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: „Związek Międzygminny Ślęza-Oława”;

2/ Uchwała nr XXVIII/183/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2013 rok;

3/ Uchwała nr XXVIII/184/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Bartoszowa;

4/ Uchwała nr XXVIII/185/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kojęcin;

5/ Uchwała nr XXVIII/186/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Michałowice;

6/ Uchwała nr XXVIII/187/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borów oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałej części obrębu geodezyjnego Borów nieobjętej planem;

7/ Uchwała nr XXVIII/188/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borów;

8/ Uchwała nr XXVIII/189/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

 

 
XXVII sesja Rady Gminy Borów w dn. 21.06.2013 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 26 Czerwiec 2013 14:17

W dniu 21 czerwca 2013 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała Nr XXVII/175/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie za rok obrachunkowy 2012;

2/ Uchwała Nr XXVII/176/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie za rok 2012;

3/ Uchwała Nr XXVII/177/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok;

4/ Uchwała Nr XXVII/178/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok;

5/ Uchwała Nr XXVII/179/2013 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy;

6/ Uchwała Nr XXVII/180/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2013 rok;

7/ Uchwała Nr XXVII/181/2013 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Kręczków.

 
XXVI sesja Rady Gminy Borów w dn. 24.05.2013 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 27 Maj 2013 11:00

W dniu 24 maja 2013 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XXVI/172/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2013 rok;

2/ Uchwała nr XXVI/173/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/148/2012 Rady Gminy Borów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów;

3/ Uchwała nr XXVI/174/2013 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie.

 

W sesji uczestniczył również nowy Komendant Powiatowy Policji w Strzelinie mł. insp. Jacek Gałuszka, który w swoim wystąpieniu przedstawił zmiany jakie zamierza wprowadzić w działaniu Policji na terenie powiatu strzelińskiego.

 

Pani Dyrektor ZSP w Borowie przekazała informację nt. uczestnictwa szkoły w konkursie Kolorowe Boiska i prosiła o codzienne głosowanie poprzez zalogowanie się na stronie www.koloroweboiska.pl w terminie od 23.05.2013 r. do 23.06.2013 r. Nagrodą główną jest wielofunkcyjne boisko.

 
<< Początek < Poprzednia 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów