Polish (Poland)
Z pracy Rady Gminy
XXV Sesja Rady Gminy Borów z dn. 30.04.2013 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 02 Maj 2013 14:26

W dniu 30 kwietnia 2013 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXV sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XXV/166/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług;

2/ Uchwała nr XXV/167/2013 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borów na lata 2013-2032”;

3/ Uchwała nr XXV/168/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Borów;

4/ Uchwała nr XXV/169/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie;

5/ Uchwała nr XXV/170/2013 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie;

6/ Uchwała nr XXV/171/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2013 rok.

 
XXIV Sesja Rady Gminy Borów z dn. 25.03.2013 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 26 Marzec 2013 10:48

W dniu 25 marca 2013 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XXIV/162/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2013 rok;

2/ Uchwała nr XXIV/163/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/148/2012 Rady Gminy Borów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów;

3/ Uchwała nr XXIV/164/2013 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

4/ Uchwała nr XXIV/165/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borów w 2013 roku.

 

Rozmawiano również na temat nowej ustawy śmieciowej i wynikających z niej warunków odbioru śmieci od mieszkańców naszej gminy, które mają obowiązywać od lipca tego roku.

 

Na zakończenie sesji Pani Grażyna Kosińska Przewodnicząca Rady Gminy Borów oraz Waldemar Grochowski Wójt Gminy Borów złożyli wszystkim zebranym życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych.

 

 
XXIII Sesja Rady Gminy Borów z dn. 06.03.2013 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 08 Marzec 2013 09:20

W dniu 6 marca 2013 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1) Uchwała nr XXIII/156/2013 w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława;

2) Uchwała nr XXIII/157/2013 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borów;

3) Uchwała nr XXIII/158/2013 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borów na rok 2013;

4) Uchwała nr XXIII/159/2013 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej;

5) Uchwała nr XXIII/160/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2013 rok;

6) Uchwala nr XXIII/161/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Bartoszowa na lata 2012-2020.

 

Pan Krzysztof Chaberski w imieniu Spółki Wodnej poprosił sołtysów o składanie rozliczeń za rok ubiegły oraz zgłaszanie kolejnych prac na rowach.

 
XXII Sesja Rady Gminy Borów dn. 30.01.2013 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 01 Luty 2013 11:09

W dniu 30 stycznia 2013 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXII sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XXII/153/2013 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Borów na rok 2013;

2/ Uchwała nr XXII/154/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013;

3/ Uchwała nr XXII/155/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2013 rok.

 

Pan Krzysztof Chaberski w imieniu Spółki Wodnej poprosił sołtysów o składanie wniosków na kolejne rowy do czyszczenia.

 

Pan Adam Żygadło Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów poprosił sołtysów o składanie wniosków dot. remontów dróg.

 

Pan Wójt podziękował sołtysom za liczny udział w spotkaniu z Marszałkiem Włodzimierzem Chleboszem, które miało miejsce 29 stycznia 2013 roku w Gminnym Centrum Kulturalno Edukacyjnym w Borku Strzelińskim.

 

 
XXI Sesja Rady Gminy Borów z dn. 28.12.2012 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 07 Styczeń 2013 11:39

W dniu 28 grudnia 2012 r. o godz. 11.00 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Edukacyjnego w Borku Strzelińskim odbyła się XXI sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała Nr XXI/148/2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów;

2/ Uchwała Nr XXI/149/2012 w sprawie budżetu Gminy Borów na 2013 rok;

3/ Uchwała Nr XXI/150/2012 zmieniająca uchwałę nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Borów z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Borów na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;

4/ Uchwała Nr XXI/151/2012 w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Świnobród;

5/ Uchwała Nr XXI/152/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borów.

Wszystkie uchwały zostały podjęte „za” jednogłośnie.

Pan Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy złożyli zebranym najlepsze życzenia z okazji zbliżającego się Nowego 2013 Roku.

 

 
<< Początek < Poprzednia 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów