Polish (Poland)
Z pracy Rady Gminy
XX Sesja Rady Gminy Borów dn. 11.12.2012 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 17 Grudzień 2012 12:32

W dniu 11 grudnia 2012 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XX sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XX/142/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Suchowice;

2/ Uchwała nr XX/143/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Siemianów;

3/ Uchwała nr XX/144/2012 w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Boreczek;

4/ Uchwała nr XX/145/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2012 rok;

5/ Uchwała nr XX/146/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XI/94/2011 Rady Gminy Borów z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów;

6/ Uchwała nr XX/147/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia uporządkowania gospodarki ściekowej oraz gospodarki osadowej poprzez Partnerstwo Publiczno Prywatne    w oparciu o Ustawę o koncesję na roboty budowlane lub usługi.

 

Pani Kosińska odczytała Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzelinie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Rozmawiano również na temat zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych.

Pan Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy złożyli zebranym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 
XIX Sesja Rady Gminy Borów z dn. 14.11.2012 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 16 Listopad 2012 11:32

W dniu 14 listopada 2012 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XIX sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XIX/136/2012 zmieniająca uchwałę nr XLII/263/2010 Rady Gminy Borów z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Borów;

2/ Uchwała nr XIX/137/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;

3/ Uchwała nr XIX/138/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4/ Uchwała nr XIX/139/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2012 rok;

5/ Uchwała nr XIX/140/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na rok 2013;

6/ Uchwała nr XIX/141/2012 w sprawie podjęcia stanowiska dotyczącego likwidacji Sądu Rejonowego w Strzelinie.

 

Złożono również gratulacje pani Elżbiecie Sucharskiej dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie za zajęcie przez bibliotekę III miejsca w skali województwa w konkursie „Dobre praktyki w bibliotece”.

 
XVIII Sesja Rady Gminy Borów z dn. 30.10.2012r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 07 Listopad 2012 10:31

W dniu 30 października 2012 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała Nr XVIII/129/2012 w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.

2/ Uchwała Nr XVIII/130/2012 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borów.

3/ Uchwała Nr XVIII/131/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2012 r.

4/  Uchwała Nr XVIII/132/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XI/94/2011 Rady Gminy Borów z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów.

5/ Uchwała Nr XVIII/133/2012 w sprawie podziału Gminy Borów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

6/ Uchwała Nr XVIII/134/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Brzezica.

7/ Uchwała Nr XVIII/135/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Brzoza.

Rozmawiano również na temat czyszczenia rowów przez Spółkę Wodną.

 
XVII Sesja Rady Gminy Borów z dn. 18.09.2012r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 05 Październik 2012 12:13

W dniu 18 września 2012 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XVII sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała Nr XVII/123/2012 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borów na rok 2012.

2/ Uchwała Nr XVII/124/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.

3/ Uchwała Nr XVII/125/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2012 r.

4/  Uchwała Nr XVII/126/2012 w sprawie podziału Gminy Borów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

5/ Uchwała Nr XVII/127/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borów w 2012 roku.

6/ Uchwała Nr XVII/128/2012 w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję w latach 2012-2015.

W wyborach tajnych na ławnika wybrany został pan Stanisław Czajka zamieszkały w Borowie.

 

Rozmawiano również na temat:

- mozliwości składania wniosków o umorzenie podatku rolnego w związku np. z wymarznięciami,

- remontów dróg powiatowych na terenie naszej gminy,

- czyszczenia rowów przez Spółkę Wodną.

 
XVI Sesja Rady Gminy Borów z dn. 21.06.2012 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 17 Sierpień 2012 14:40

W dniu 21 czerwca 2012 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XVI sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała Nr XVI/114/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie za rok obrachunkowy 2011;

2/ Uchwała Nr XVI/115/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie za rok 2011;

3/ Uchwała Nr XVI/116/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok;

4/  Uchwała Nr XVI/117/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok;

5/ Uchwała Nr XVI/118/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego;

6/ Uchwała Nr XVI/119/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2012 rok;

7/ Uchwała Nr XVI/120/2012 w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy;

8/ Uchwała Nr XVI/121/2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borów;

9/ Uchwała Nr XVI/122/2012 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 

Rozmawiano również na temat remontów dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Borów oraz czyszczenia rowów przez Spółkę Wodną.

 

 
<< Początek < Poprzednia 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów