Polish (Poland)
Z pracy Rady Gminy
XV Sesja Rady Gminy Borów z dn. 10.05.2012r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 16 Maj 2012 09:41

W dniu 10 maja 2012 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XV sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała Nr XV/109/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2012 r.

2/ Uchwała Nr XV/110/2012 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.

3/ Uchwała Nr XV/111/2012 w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borów w 2012 r.

4/  Uchwała Nr XV/112/2012 w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: „Związek Międzygminny Ślęza-Oława”.

5/ Uchwała Nr XV/113/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług.

Rozmawiano również na temat bezdomnych zwierząt, zamkniętej drogi Piotrków-Rochowice oraz czyszczenia rowów przez Spółkę Wodną.

 
XIV Sesja Rady Gminy Borów z dn. 30.03.2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 20 Kwiecień 2012 11:35

W dniu 30 marca 2012 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XIV sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

1/ zmiany uchwały nr XI/94/2011 Rady Gminy Borów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borów.

2/ zmian budżetu Gminy Borów na 2012 r.

3/  w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Borów, w tym osobom     bezdomnym.

4/ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016.

5/ przyjęcia stanowiska w związku z nieprzyznaniem Fundacji Lux Veritatis koncesji na nadawanie Telewizji TRWAM.

Wójt poinformował, że projekt Gminy Borów realizowany wspólnie z Czeską Gminą Medlov pt. „Ekologia bez granic” został nominowany przez Urząd Marszałkowski do miana najbardziej inspirującego projektu polsko-czeskiego realizowanego na obszarze trans granicznym. W związku z tym na stronie internetowej można oddać głos na ten projekt. Zwrócił się do radnych jak i do zaproszonych gości o rozpropagowanie tej informacji oraz głosowanie na ten projekt. Głosujący i zamieszczający ciekawy komentarz mogą wygrać bezpłatny pobyt na imprezie „Wydarzenie roczne programu transgranicznego Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska” wraz z wyżywieniem i noclegami oraz mogą wygrać różne materiały promocyjne.

Ponadto  Wójt złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

 

 
XIII Sesja Rady Gminy Borów z dn. 01.03.2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 20 Kwiecień 2012 11:26

W dniu 1 marca 2012 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XIII sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

1/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012;

2/ stanowiska Rady Gminy Borów dotyczącego przekazania związkowi Międzygminnemu Ślęza-Oława obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami, które nakłada nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie;

3/ Zmiany Uchwały Nr XXI/132/2008 Rady Gminy Borów z dnia 18 września 2008 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie;

4/ zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Borów na rok 2012;

5/ zatwierdzenia zmian do Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Borek Strzeliński.

Przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca RG oddała głos Panu Tomaszowi Adamowi, Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w Strzelinie, który przedstawił informacje dla rolników, sołtysów na temat terminów składania wniosków o przyznanie dopłat oraz informacje dotyczące obowiązku prowadzenia księgi rejestracji przez posiadaczy zwierząt gospodarskich. Poinformował również, że tylko w przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka przez zwierzę należy zastąpić go duplikatem, natomiast niedopuszczalne jest zamawianie duplikatów kolczyków w innych przypadkach.

Głos zabrał też Panu Edmund Put. Reprezentuje on komitet, który poprzez swoją działalność w gminie i w powiecie upowszechnił zdarzenia na kresach wschodnich w latach 1943-1944. W dniu wczorajszym minęło 68 lat, od zagłady Korościatyńskiej. Dzięki ofiarowaniu naszej społeczności i  wsparciu Rady Gminy Borów dwa lata temu został wykonany tryptyk, składający się z trzech tablic mówiących o tym kapłanie, który przeżył razem z parafianami tą tragedię, przyjechał i integrował tą społeczność w tych trudnych czasach, pracując nie tylko w Borowie, ale dojeżdżał też do Zielenic, Borka Strzelińskiego, Kurczowa. W związku z tym w dniu dzisiejszym o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Borowie odprawiona zostanie msza św. z udziałem Księdza Isakowicza-Zaleskiego za tych, którzy polegli.

 
XII Sesja Rady Gminy Borów z dn. 12.01.2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 20 Kwiecień 2012 11:11

W dniu 12 stycznia 2012 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się nadzwyczajna XII sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto jedną uchwałę w sprawie apelu Rady Gminy Borów, dotyczącego likwidacji Sądu Rejonowego w Strzelinie.

Pan Wójt powiedział, że pozwolił sobie zwrócić się do pani Przewodniczącej z wnioskiem o zwołanie tej sesji nadzwyczajnej ponieważ sprawy związane z likwidacją Sądu Rejonowego w Strzelinie nabrały dość dużego przyspieszenia. W dniu 9 stycznia br. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Strzelinie w którym brał udział pan starosta, wszyscy burmistrzowie, przewodniczący rad, pani przewodnicząca wydziału ksiąg wieczystych i przedstawiono nam założenia do nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych Sądów Rejonowych i okazuje się, że Sąd Rejonowy w Strzelinie jest przewidziany do likwidacji. Nie będzie Sądu Rejonowego. W jego miejsce mają powstać dwa wydziały zamiejscowe Sądu w Oławie gdyby to rozporządzenie weszło w życie. Będziemy podlegać jurysdykcji Sądu Rejonowego w Oławie. Będą dwa wydziały zamiejscowe: karny i cywilny w Strzelinie, natomiast wydział ksiąg wieczystych będzie w Oławie. To chyba jest najbardziej niedogodne dla wszystkich. Nasz wydział jest bardzo dobrze zorganizowany cały zinformatyzowany. Natomiast w Oławie są dopiero na początku tej drogi. Komplikacje dla nas jako mieszkańców korzystających z usług tu będą największe. Dla tych którzy będą występować w Sądzie jako świadkowie i będą się starać o zwrot kosztów dojazdu będą musieli po nie zgłaszać się do Oławy. Pan starosta zwrócił się do pana wójta na piśmie z wnioskiem żeby pan wójt wystąpił z wnioskiem do rady gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Jutro pan starosta z panią burmistrz jadą do Warszawy w celu konsultacji społecznych z przedstawicielami samorządów na terenie których działają Sądy Rejonowe przewidziane do zniesienia i chcieliby mieć też nasze poparcie aby ten Sąd Rejonowy w Strzelinie się ostał. Pan wójt starał się dotrzeć do informacji czym takie rozporządzenie jest podyktowane ale takiego uzasadnienia nie ma. Jedyne uzasadnienie które gdzieś się pojawia to jest ilość sędziów w sądzie. Nikt nie bierze pod uwagę jak sąd pracuje, ile ma spraw, jakie jest obłożenie na jednego sędziego, jak szybko sprawy są rozstrzygane. A jeżeli chodzi o Sąd Rejonowy w Strzelinie to akurat te dane statystyczne wskazują, że jest to jeden z najlepiej pracujących Sądów Rejonowych w naszym okręgu wrocławskim. Stąd taka prośba wójta do pani przewodniczącej o zwołanie tej sesji nadzwyczajnej i prośba do radnych o podjęcie tej uchwały łącznie z apelem aby ten Sąd Rejonowy w Strzelinie się ostał.

 

 
XI sesja Rady Gminy Borów z dn. 30.12.2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 20 Kwiecień 2012 10:52

W dniu 30 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XI sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

1/ wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów.

2/ budżetu Gminy Borów na 2012 r.

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;

b) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu;

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu;

e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;

f) głosowanie nad projektem uchwały.

3/ określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

4/ udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Pani Ewie Skrzyniarz

Wójt poinformował, że Pan Sekretarz Mariusz Majewski, Pani Elżbieta Sucharska – Dyrektor GBP w Borowie oraz Pani Bogumiła Mierzwińska – Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy byli w Poznaniu na wręczeniu nagród w rankingu Rzeczpospolitej i Instytutu Książki. Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie w rankingu tym zajęła 1 miejsce w województwie dolnośląskim, natomiast 9 miejsce w Polsce. Wójt pogratulował Pani Dyrektor Elżbiecie Sucharskiej za ten sukces.

 
<< Początek < Poprzednia 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów