Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Marty Malgorzaty
Jutro :
Romany Damiana
Z pracy Rady Gminy
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 30 Sierpień 2018 08:41
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
  2. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji

Ireneusz Hewak

 
Posiedzenie Komisji Finansów i Rolnictwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 30 Sierpień 2018 08:39
Posiedzenie Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
  2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jacek Frydlewicz

 
XXXVIII sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 30 Sierpień 2018 08:38

Zapraszam na XXXVIII posiedzenie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Borów, które odbędzie się dnia 31 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmian budżetu Gminy Borów na 2018 rok;

b/ określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad obliczania obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru niektórych nauczycieli;

c/ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Borów;

d/ ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Borów odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych;

e/ zmiany Uchwały Nr XXVII/169/2009 Rady Gminy Borów z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obrębu wsi Borek Strzeliński;

f/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ludów Śląski.

6. Zakończenie sesji.

 
Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 03 Sierpień 2018 07:31
Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów odbędzie się dnia 29 sierpnia 2018 r. (środa) wg następującego harmonogramu:

godz. 12:00 Zespół Szkół Publicznych w Borowie

godz. 13:30 Publiczna Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim

godz. 14:30 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zielenicach

Podsumowanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów ok. godz. 15:30

Temat posiedzenia:

1. Stan po modernizacji i inwestycji w placówkach oświatowych i gotowość do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

2. Podsumowanie roku szkolnego i przedszkolnego za rok 2017/2018:

a) klasyfikacja, frekwencja;

b) udział w olimpiadach i konkursach;

c) omówienie egzaminu kl. III gimnazjum;

d) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Golec

 
XXXVII sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 31 Lipiec 2018 08:16

Zapraszam na XXXVII posiedzenie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Borów, które odbędzie się dnia 3 sierpnia 2018 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Borów;
b/ zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/189/2018 Rady Gminy Borów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Borów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
6. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Kosińska

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów