Polish (Poland)
Z pracy Rady Gminy
XLV sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 25 Listopad 2010 14:21

Dnia 12 listopada 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XLV sesja Rady Gminy Borów. Na sesji podjęte zostały następujące uchwały:

1/ Uchwała Nr XLV/268/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku;

2/ Uchwała Nr XLV/269/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;

3/ Uchwała nr XLV/270/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego jako odrębna nieruchomość w trybie bezprzetargowym;

4/ Uchwała nr XLV/271/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2010 r.;

5/ Uchwała nr XLV/272/2010 zmieniająca uchwałę Nr XLII/263/2010 Rady Gminy Borów z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Borów.

 
XLIV sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 06 Październik 2010 11:39

Dnia 30 września 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Borów.

 Na sesji podjęta została Uchwała Nr XLIV/267/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2010 r.

Ponadto kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzelinie, Pan Tomasz Adam poinformował, iż od 30 września do 12 listopada 2010 r. można składać wnioski o wsparcie w programie "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

Pan Edmund Put poinformował o uroczystości odsłonięcia tryptyku, która ma odbyć się 11 listopada 2010r. i podziękował darczyńcom za fundusze przekazane na budowę pomnika.

 
XLIII sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 07 Wrzesień 2010 08:10

Dnia 26 sierpnia 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Borów. Na sesji podjęte zostały następujące uchwały:

 1/ Uchwała Nr XLIII/264/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2010 r.;

2/ Uchwała Nr XLIII/265/2010 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

3/ Uchwała Nr XLIII/266/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

 

 
XLII sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 19 Lipiec 2010 11:45

Dnia 7 lipca 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XLII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Borów. Na sesji podjęto następujące uchwały:

 1/ Uchwała Nr XLII/257/2010 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy.

2/ Uchwała Nr XLII/258/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Borów.

3/ Uchwała Nr XLII/259/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Borów na 2010 rok.

4/ Uchwała Nr XLII/260/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

5/ Uchwała Nr XLII/261/2010 zmieniająca uchwałę nr XXIX/178/2009 Rady Gminy Borów z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Borów na lata 2009-2013.

6/ Uchwała Nr XLII/262/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze.

7/ Uchwała Nr XLII/263/2010 w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Borów.

 

 
XLI sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 28 Czerwiec 2010 08:17

Dnia 21 czerwca 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XLI sesja Rady Gminy Borów. Na sesji podjęte zostały następujące uchwały:

 1/ Uchwała Nr XLI/251/2010 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

2/ Uchwała Nr XLI/252/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;

3/ Uchwała Nr XLI/253/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2010 r.;

4/ Uchwała Nr XLI/254/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jelenin

5/ Uchwała Nr XLI/255/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Świnobród;

6/ Uchwała Nr XLI/256/2010 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

 Pan Marynowski zgłosił wniosek dotyczący naprawy drogi dojazdowej do Jaksina od strony Borka Strzelińskiego i w samej miejscowości oraz koszenia rowów wzdłuż w/w drogi.

 Pan Chaberski zabrał głos w sprawie Spółki Wodnej i poinformował zebranych, że Spółka jest wpisana w Katastrze Wodnym we Wrocławiu i ma już założone konto w PBS, w związku z tym można wpłacać już pieniądze. Prosił również aby zgłaszać pilne rowy do kopania w celu realizacji zadań ponieważ jest w tym celu już wypożyczona koparka na tydzień.

 
<< Początek < Poprzednia 71 72 73 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów