Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Wincentego Wodzislawa
Jutro :
Czeslawa Fryderyka
Z pracy Rady Gminy
Posiedzenie Komisji Statutowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 06 Luty 2019 14:15
Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Borów odbędzie się 13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borów.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Piotr Zasłucki

 
Posiedzenie Komisji Finansów i Rolnictwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 01 Luty 2019 10:46
Posiedzenie Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów odbędzie się 12 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

 1. Przedstawienie sytuacji w zakresie prac melioracyjnych na terenie gminy Borów przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Nadzór Wodny oraz Spółki Wodnej w Borowie.
 2. Spotkanie z przedstawicielami Cukrowni w sprawie warunków kontraktacji na rok 2019 i podsumowanie kampanii za rok 2018.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Adam Szczepankiewicz

 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 22 Styczeń 2019 12:07
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów odbędzie się 13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Borów w 2018 roku.
2. Kontrola wykorzystania środków sołeckich za 2018 rok.
3. Przychody z wynajmu świetlic wiejskich za 2018 rok.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Maciej Bagiński

 
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 09 Styczeń 2019 15:03
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów odbędzie się dnia 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

 1. Spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania GROMNIK w celu pozyskania informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji

Waldemar Nowicki

 
IV sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 27 Grudzień 2018 10:06

Zapraszam na IV Sesję Rady Gminy Borów, która odbędzie się dnia 31 grudnia 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac między sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Borów na rok 2019;

2/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Brzoza;

3/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stogi;

4/ zmiany uchwały Nr XI/71/2003 Rady Gminy Borów z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie;

5/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”;

6/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

7/ uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;

8/ zmian budżetu Gminy Borów na 2018 rok;

9/ wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów;

10/ budżetu Gminy Borów na 2019 rok:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;

b) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu;

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu i wniesienie autopoprawek;

e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;

f) głosowanie nad projektem uchwały
8. Interpelacje.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10.  Zapytanie i odpowiedzi.
11.   Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Kosińska

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów