Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Marty Malgorzaty
Jutro :
Romany Damiana
Z pracy Rady Gminy
Posiedzenie Komisji Finansów i Rolnictwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 18 Czerwiec 2018 08:21
Posiedzenie Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów odbędzie się 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
  2. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji

Jacek Frydlewicz

 
XXXVI sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 13 Czerwiec 2018 15:52

Zapraszam na XXXVI posiedzenie sesji Rady Gminy Borów, które odbędzie się dnia 20 czerwca 2018 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.
Proponuję następujący porządek obrad
:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ dopłaty do grupy taryfowej odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

2/ przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;

3/ zmiany uchwały nr XXXVII/170/2009 Rady Gminy Borów z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Kurczów;

4/ udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy;

5/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borów za 2017 rok;

6/ udzielenia Wójtowi Gminy Borów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok;

7/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borów.

8. Interpelacje.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zapytania i odpowiedzi.
11. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Kosińska

 
Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 05 Czerwiec 2018 07:42
Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów odbędzie się dnia 6 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

1. Stan techniczny placów zabaw.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Golec

 
XXXV sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 23 Maj 2018 12:58

Zapraszam na XXXV posiedzenie sesji Rady Gminy Borów, które odbędzie się dnia 29 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ ustalenia  zasad  usytuowania  miejsc  sprzedaży  i podawania  napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Borów odrębnie  dla  poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych;
2/ zmian budżetu Gminy Borów na 2018 rok.
8. Interpelacje.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zapytania i odpowiedzi.
11. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Kosińska

 
Posiedzenie Komisji Finansów i Rolnictwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 23 Maj 2018 12:55
Posiedzenie Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów odbędzie się 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

  1. Zapoznanie z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
  3. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji

Jacek Frydlewicz

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów