Polish (Poland)
Nasza Gmina
Kolejne laptopy do szkół. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Wtorek, 16 Czerwiec 2020 08:23

 

15 maja ruszył nabór wniosków w ramach programu "Zdalna szkoła+" na zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Gmina Borów złożyła kolejny wniosek na zakup sprzętu umożliwiającego zdalną naukę. Przygotowana przez zarządzających programem lista, określiła dokładną wielkość środków, jakie może uzyskać każda gmina, w przypadku Gminy Borów to kwota ok. 45 tys. zł brutto. Na taką kwotę też został złożony wniosek. Pozyskane środki umożliwiły zakup 19 komputerów z niezbędnym oprogramowaniem, które trafią do dzieci i młodzieży z borowskich szkół, aby usprawnić system zdalnego nauczania. Odpłatność za zakup sprzętu póki co pokryta zostanie ze środków budżetu gminnego, które zrefundowane zostaną przez państwo w najbliższym czasie.

 
Nabór na rachmistrza spisowego. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Poniedziałek, 15 Czerwiec 2020 11:19

 
Zapraszamy na koncert PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Środa, 10 Czerwiec 2020 11:27

 
Harmonogram zajęć pozalekcyjnych. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Wtorek, 09 Czerwiec 2020 09:08

Publikujemy zaktualizowany harmonogram wsparcia na miesiąc czerwiec dla  projektu „Dziś przygotowuję się do jutra-wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów”nr RPDS.10.02.01-02-0016/18. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy wśród uczniów szkół z terenu Gminy Borów, zniwelowanie deficytów poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych wśród nauczycieli. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i  realizowany jest w okresie 05.11.2018-31.10.2020. Poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej w Borku Strzelińskim, Borowie i Zielenicach.

Zajęcia w Borku Strzelińskim

Zajęcia w Borowie

Zajęcia w Zielenicach

 
Portal IRZplus PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Środa, 03 Czerwiec 2020 15:21