Polish (Poland)
Nasza Gmina
Promocja Gminy!!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Piątek, 28 Czerwiec 2019 08:34

Informujemy, że w dniu 7 czerwca br. Prezes Stowarzyszenia „Szkoła, Rodzina- Środowisko Lokalne” z siedzibą w Borowie Pan Stanisław Czajka wraz ze skarbnikiem Panią Danutą Warcholińską podpisali umowę z Prezesem Stowarzyszenia LGD Gromnik Panią Bogumiłą Mierzwińską na powierzenie grantu na zadanie pn. Promocja Gminy Borów promocją obszaru LGD Gromnik”.

Całkowita wartość zadania: 9.599,00 zł

Dofinansowanie: 9500,00zł

Termin realizacji zadania: czerwiec - październik 2019r.

Projekt zakłada utworzenie interaktywnej mapy Gminy Borów, opracowanie drukowanej mapy gminy w języku polskim i angielskim oraz wykonanie magnesów promocyjnych. Mapa będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Borów z możliwością wydruku i odtworzenia w każdym miejscu na urządzeniach mobilnych. Na mapie będą przedstawione walory historyczne, kulturowe i krajobrazowe oraz produkty lokalne z terenu gminy Borów. Mapa w wersji papierowej zawierać będzie informacje o wszystkich gminach powiatu strzelińskiego. Będzie kolportowana wśród mieszkańców obszaru gminy Borów, obszaru LGD Gromnik i wszystkich zainteresowanych z zewnątrz. Projekt to promocja gminy Borów przedstawiona w nowoczesny, mobilny sposób. W ramach projektu ogłoszony zostanie konkurs dla mieszkańców gminy na opracowanie logo gminy i hasła gminy, które będą następne umieszczone na opracowywanej mapie. Projekt zostanie sfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego oraz przedsięwzięcia 3.2.1-2 „Promocja obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.

 
Komunikat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Środa, 26 Czerwiec 2019 11:14
Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie,  ze względu na suszę i duży pobór wody z ujęć, zwraca się do wszystkich odbiorców usług z apelem i prośbą o racjonalne gospodarowanie wodą i użytkowanie jej wyłącznie do celów bytowych.

Prosimy by  nie podlewać ogródków, trawników, nie myć samochodów oraz nie napełniać basenów ogrodowych, oczek wodnych etc.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do naszej prośby.

 
UWAGA!!! KOMUNIKAT!!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Wtorek, 25 Czerwiec 2019 13:32

 
Absolutorium PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Poniedziałek, 24 Czerwiec 2019 13:19

Podczas sesji rady gminy w dniu 21 czerwca 2019r. Wójt przedstawił raport o stanie Gminy Borów za 2018 r., który stał się następnie przedmiotem debaty z udziałem radnych. Po zakończeniu debaty radni udzielili Wójtowi Gminy Borów wotum zaufania. W kolejnych głosowaniach rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Borów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borów za 2018 rok oraz udzieliła Wójtowi Gminy Borów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Na zakończenie sesji Wójt otrzymał gratulacje i kwiaty od sołtysów i urzędników oraz podziękował wszystkim za wspólną, efektywną pracę w 2018 r.

 
Życzenia wakacyjne. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Środa, 19 Czerwiec 2019 14:21