Polish (Poland)

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Aurelii Ladyslawa
Jutro :
Justyny Cypriana
Nasza Gmina
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Piątek, 18 Marzec 2011 09:44
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00.

Cel spisu
Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wyniki spisu są wykorzystywane bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej jako baza do budowy operatów losowania do dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych.
W spisie planowanym do przeprowadzenia w 2011 r. istotne będzie m.in. uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 r. Kontynuacja jest niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych zjawisk zachodzących w czasie oraz do opisu zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno–społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi. Planowane podejście realizacyjne pozwoli na zachowanie szeregów czasowych i porównywalności z wynikami z poprzednich spisów.

Więcej…
 
Wyjazd edukacyjny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Wtorek, 15 Marzec 2011 12:15

uczestnicy wyjazduRozpoczęła się realizacja projektu Gminy Borów  finansowanego z Kapitału Ludzkiego  obejmującego dodatkowe zajęcia edukacyjne dla kl. I-III: gimnastykę korekcyjną, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz  rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych, o profilu matematyczno-przyrodniczych. W sobotę 5 marca, uczniowie pierwszy raz uczestniczyli w zajęciach wyjazdowych do centrum edukacyjnego „Salamandra” w Myśliborzu. Zaletą „Salamandry” jest możliwość realizacji programów edukacyjnych w oparciu o bezpośrednie poznawanie i badanie środowiska przyrodniczego i zagrożeń jakie dla tego środowiska stwarza działalność człowieka. Podczas pierwszego pobytu dzieci zapoznały się z ciekawymi zjawiskami przyrodniczymi związanymi z powierzchnią ziemi. Uczyły się m.in. o wulkanach, których makiety wykonywały samodzielnie.  Z relacji, jaką zdały po powrocie rodzicom wynika, że wycieczka bardzo się podobała. Szczególnie ze względu na to, że mogli czynnie uczestniczyć w proponowanych zajęciach.  Młodzi mieszkańcy gminy już 19 marca wezmą udział w kolejnym wyjeździe do Myśliborza. Przed nimi oprócz zajęć w Salamandrze są także lekcje w  Multicentrum we Wrocławiu. Opiekunami uczniów są m.in. nauczycie z borowskich szkół. W pierwszym wyjeździe byli to Panie Wioletta Kodyra i Małgorzata Jasiak oraz Pan Eryk Forysiak. Projekt pn."Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w Gminie Borów" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej…
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Piątek, 04 Marzec 2011 09:15

WÓJT GMINY BORÓW

działając na podstawie art.13 ust. l - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

I. Rodzaj zadania do realizacji:

Zadanie 1. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych   a) Zadanie jest jedną z form realizacji Gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 r. i ma na celu:

- udzielenie pomocy w organizacji spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży wychowujących

się w rodzinach z problemem alkoholizmu

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży,

b) Zakres rzeczowy w/w zadania obejmuje:

- organizowanie zajęć rekreacyjnym, sportowych i edukacyjnych dla młodzieży z

z terenu gminy do 17 roku życia .

-  termin realizacji zadania od 15.04.11r do 15.12.2011                                                         
c) W/w zadania może być realizowane jako podzadanie dla następujących obszarów:

- Borów, Borek Strzeliński, Zielenice.

d) Wysokość środków przeznaczonych na w/w zadanie publiczne w roku 2011 wynosi 12300,00 PLN, w tym:

- Podzadanie Borów –4500,00 PLN

- Podzadanie Borek Strzeliński –4500,00 PLN

- Podzadanie Zielenice –3300,00 PLN

II. Termin składania ofert: 13.04.2011 r. do godz. 15,00

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie oraz kryteria wyboru ofert dostępne są na stronie internetowej Gminy Borów-  Biuletyn Informacji Publicznej

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Środa, 09 Luty 2011 12:13

Ogłoszenie o Konsultacjach Programu Współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Borów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do konsultacji programu współpracy  Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

1.Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

2.Termin konsultacji: od 10 lutego do dnia 17 lutego 2011r.,

3.Forma konsultacji: konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały,

4.Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w pkt 2 za pomocą formularza zgłoszenia opinii drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pisemnie droga listowną na adres Urząd Gminy Borów ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Borów (sekretariat).

Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Borów z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wraz załącznikami ( projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  oraz  formularz zgłoszenia pisemnej opinii) dostepne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Borów

/-/ Waldemar Grochowski

 
KOMUNIKAT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 08 Luty 2011 09:11

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BORÓW
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO W BOROWIE
INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM STAROSTY STRZELIŃSKIEGO
NR 8/2011 Z DNIA 2 LUTEGO 2011 R. ORAZ
ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY BORÓW NR 4/2011 Z 3 LUTEGO 2011 ROKU

W DNIU 9 LUTEGO 2011 R.

ODBĘDZIE SIĘ NA TERENIE GMINY BORÓW TRENING
SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA
PRZY WYKORZYSTANIU AKUSTYCZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO
(UŻYCIE SYREN ALARMOWYCH)

SZEF
                                                                             GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
              W BOROWIE
                                       (-) WALDEMAR GROCHOWSKI

 
<< Początek < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112

Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów