Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Aleksandra Bazylego
Jutro :
Jana Wiktora
Nasza Gmina
Świetlica w miejscowości Bartoszowa została oddana do użytku! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Poniedziałek, 16 Wrzesień 2013 14:17


Mieszkańcy wsi Bartoszowa mogą pochwalić się wyremontowaną świetlicą. Nowa elewacja, nowe podłogi i tynki, wyposażenie kuchni, nowe przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej to tylko niektóre z elementów modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartoszowa. Obiekt został już ukończony i oddany do użytku mieszkańcom. Również teren wokół świetlicy został zagospodarowany, wszystko to razem wygląda naprawdę ładnie i z pewnością będzie dobrą wizytówką dla mieszkańców wsi.

Ogólny koszt inwestycji wyniósł ok. 265 000,00 zł. Operacja w 80% kosztów kwalifikowanych jest współfinansowana w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013-umowa o przyznanie pomocy nr 00064-6922-UM0100024/12  z dnia 3 lipca 2013r.

Ponadto do świetlicy wiejskiej zakupiono nowe wyposażenie. W sali głównej znajdują się  stoły i krzesła, a także sprzęt nagłaśniający i telewizor. Mniejsze pomieszczenia zaopatrzono w regały. Również i tę część inwestycji udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu w  ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, w zakresie małych projektów-umowa o przyznaniu pomocy nr  00990-6930-UM0141688/12 z dnia 23 stycznia 2013r. Wartość zakupionego sprzętu wynosi ok. 31 000,00 zł.

Mamy nadzieję, że nowa świetlica będzie długo i z pożytkiem służyła wszystkim całej społeczności Gminy Borów. Przyczyni się do rozszerzenia oferty kulturalnej dla mieszkańców. Stworzy miejsce idealne do organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych i spotkań integracyjnych. Wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, wyrównywanie szans społecznych obszarów wiejskich oraz wzrost atrakcyjności mieszkańców.

 

Thumbnail image

 

 
"Wzorowy ogrodnik" - Jakub i Waldemar Derejczyk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Poniedziałek, 09 Wrzesień 2013 09:22

Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Derejczyk z Michałowic zostało wyróżnione na 7 edycji Krajowego Konkursu "Wzorowy Ogrodnik" odbywającego przy XV Dniach Ogrodnika – Targach Międzynarodowych. Panowie Jabub i Waldemar Derejczyk zostali laureatami w największych targach ogrodniczych w kraju w kategorii "rośliny ozdobne pod osłonami ". Targi to impreza wystawiennicza o charakterze promocyjno - konsultacyjnym przeznaczona dla ogrodników uprawiających warzywa i rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami, plantatorów roślin jagodowych, sadowników, szkółkarzy, punktów zaopatrzenia ogrodniczego, doradców. Konkurs ma na celu wyróznienie ogrodników - producentów i ich gospodarstw, których osiągnięcia,  poziom produkcji oraz postawa osobista zasługują na wyróżnienie. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby.  Cieszymy się z tego prestiżowego wyróżnienia ogrodników z naszej Gminy, życzymy sukcesów i powodzenia w dalszej działaności.

 
Jarmark Jesienny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Piątek, 06 Wrzesień 2013 13:20Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie zaprasza na

Jarmark  Jesienny

18 września, godz. 16.00 w budynku Gminnego Centrum Kulturalno

– Edukacyjnego w Borku Strzelińskim, ul B. Chrobrego 3.

W programie :

- wystawa prac plastycznych

- występ Zespołu „Ślężanki ”

- degustacja potraw

 
INWESTYCJA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 04 Wrzesień 2013 11:45

Zakończono i oddano do użytku inwestycję, na którą składają się rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzów – Jelenin oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek Strzeliński na odcinku od miejscowości do oczyszczalni ścieków. Stanowią one operację pn. „Poprawa stanu gospodarki wodno ściekowej w Gminie Borów – etap II” .  Operacja ta realizowana była w latach 2012 – 2013 dzięki wsparciu finansowemu ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej umowa o przyznaniu pomocy nr  00041-6921-UM0100046/11 z dnia 27 marca 2012r.

Całkowity koszt operacji wyniósł nieco ponad 665 tys. zł, natomiast dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013 stanowi 75% kosztów kwalifikowanych tj. 406 229,00 zł.

Przypomnieć należy, że nie jest to jedyna operacja zrealizowana dzięki dofinansowaniu otrzymanym z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W latach poprzednich dzięki środkom z tego działania wybudowano zbiornik wody czystej w Jaskinie, kanalizację sanitarną w Kojęcinie i Boreczku oraz rozbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w Borku Strzelińskim.

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail imageThumbnail image

 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Eryk Forysiak   
Środa, 04 Wrzesień 2013 07:28

Wójt Gminy Borów, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu  marki AUTOSAN H9/20 rok produkcji 1988 wskazanie  drogomierza 306314 km

Cena wywoławcza  3500 złotych (trzy tysiące pięćset złotych) netto

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2013 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borów, Borów ul. Konstytucji 3 Maja 22 o godzinie 10.00

Wadium w wysokości 350 złotych należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Borów

nr  02 9588 0004 1300 0169 2000 0030 najpóźniej w dniu przetargu.

Pojazd można oglądać w Borowie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Wszelkich informacji udziela Eryk Forysiak w Urzędzie Gminy Borów tel. 71 39 27 637

w godzinach 8 – 16 .

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66/2013 Wójta Gminy Borów z dnia 3 września 2013 r.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu

 

 1. Przetarg przeprowadza się w formie ustnego przetargu nieograniczonego
 2. Przedmiotem przetargu jest autobus marki AUTOSAN nr rej. DSTA907
 3. Cena wywoławcza wynosi 3 500 złotych plus należny podatek VAT
  w wysokości 23 %
 4. Ustala się wadium w wysokości 350 złotych
 5. Ustala się wartość postąpienia minimum 50 zł
 6. Przystępując do przetargu nabywca powinien zapoznać się ze stanem technicznym samochodu
 7. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy Borów w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie o. w Borowie nr
  02 9588 0004 1300 0169 2000 0030 najpóźniej w dniu przetargu.
  Biorący udział w przetargu zobowiązany jest do przedstawienia dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu.
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.
 9. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu z rachunku podstawowego Urzędu Gminy Borów
 10. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia winna nastąpić w terminie uzgodnionym ze sprzedającym. nabywca, który nie uiścił opłaty , nie przysługuje roszczenie
  o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Wójt Gminy Borów zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu.
 
<< Początek < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów